Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Andel sjukfrånvarande (KS) efter kön och sektor. Kvartal 2015K2 - 2023K2

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Weronika Nowak, SCB
+46 010-479 61 32
Ja
2023-08-18
Sjukfrånvaro, procent:
procent
Årlig förändring, procent:
procent
Felmarginal:
antal
Sjukfrånvaro, procent:
Kvartal
Årlig förändring, procent:
Kvartal
Felmarginal:
Kvartal
Sjukfrånvaro, procent:
Medel
Årlig förändring, procent:
Medel
Felmarginal:
Stock
Sjukfrånvaro, procent:
Nej
Årlig förändring, procent:
Nej
Felmarginal:
Nej
Sjukfrånvaro, procent:
Nej
Årlig förändring, procent:
Nej
Felmarginal:
Nej
SCB
000000G7
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2015K2 , 2015K3 , 2015K4 ,

Valda 1 Totalt 33

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

I enlighet med internationella riktlinjer har ett antal aktiebolag omklassificerats avseende sektorindelning, från näringslivet till offentlig förvaltning.
Detta påverkar statistiken som publiceras från och med andra kvartalet 2019.

kvartal

2019K2

Korrigering 2020-08-20. Data har korrigerats för kvartal 2 2019.