Statistikdatabasen
Labour Cost Index för tjänstemän, privat sektor (WAG tjm) efter näringsgren SNI 2007. Kvartal 2008K1 - 2020K3
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

näringsgren SNI 2007

Totalt 19 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 51 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

2016-01-04 Indextabellerna för Labour Cost Index avseende tjänstemän, som publicerades den 18 december 2015 har reviderats. För branscherna J och L samt B-S är skillnaderna noterbara medan det för övriga branscher är marginella justeringar.
Företaget Ericsson AB har klassats om från näringsgren C (SNI 26) till näringsgren J från och med januari 2017. För mer information hur detta påverkar LCI, se: Omklassificering av Ericsson AB.
Anställda inom LO-förbundens löneavtalsområden klassificeras som arbetare. Övriga klassificeras som tjänstemän.
Preliminära indextal publiceras cirka tre månader efter referenskvartalet. Arbetsgivaravgifterna är prognosticerade och retroaktiv lön ingår inte.
Definitiva indextal publiceras cirka 15 månader efter referenskvartalet. Arbetsgivaravgifterna är de faktiska utfallen för perioden. Retroaktiv lön och senare inkomna rättningar från företag ingår.
Näringsgren redovisas enligt kodstandarden SNI2007 (Standard för Svensk näringsgrensindelning). För mer information, se: Sökning efter SNI-kod
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-12-10
Kontakt
Per Åslund, SCB
+46 010-479 67 61
per.aslund@scb.se

Enhet
Preliminärt:
index
Definitivt:
index
Referenstid
Preliminärt:
Kvartal
Definitivt:
Kvartal
Datatyp
Preliminärt:
Flöde
Definitivt:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Preliminärt:
Ja
Definitivt:
Ja
Säsongsrensad
Preliminärt:
Nej
Definitivt:
Nej
Bastid
Preliminärt:
2008
Definitivt:
2008
Skapad datum
2021-01-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Medlingsinstitutet
Matris
AM0114C7