Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Genomsnittlig månadslön och lönespridning efter sektor, yrke (SSYK 2012) och kön. År 2014 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Sofia Löfgren, SCB
+46 010-479 65 86
Linda Karbing, SCB
+46 010-479 66 49
Ja
2024-03-12
Månadslön:
kronor
Medianlön:
kronor
10:e percentilen:
kronor
25:e percentilen:
kronor
75:e percentilen:
kronor
90:e percentilen:
kronor
Månadslön:
År
Medianlön:
År
10:e percentilen:
År
25:e percentilen:
År
75:e percentilen:
År
90:e percentilen:
År
Månadslön:
Stock
Medianlön:
Stock
10:e percentilen:
Stock
25:e percentilen:
Stock
75:e percentilen:
Stock
90:e percentilen:
Stock
Månadslön:
Löpande Priser
Medianlön:
Löpande Priser
10:e percentilen:
Löpande Priser
25:e percentilen:
Löpande Priser
75:e percentilen:
Löpande Priser
90:e percentilen:
Löpande Priser
Månadslön:
Nej
Medianlön:
Nej
10:e percentilen:
Nej
25:e percentilen:
Nej
75:e percentilen:
Nej
90:e percentilen:
Nej
Månadslön:
Nej
Medianlön:
Nej
10:e percentilen:
Nej
25:e percentilen:
Nej
75:e percentilen:
Nej
90:e percentilen:
Nej
Medlingsinstitutet
000000C5
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Sökfält för att markera värden i listan0 samtliga sektorer , 1-3 offentlig sektor , 1 statlig sektor ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan0000 Samtliga yrken , 0110 Officerare , 0210 Specialistofficerare ,

Valda 0 Totalt 432

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2014 , 2015 , 2016 ,

Valda 1 Totalt 9

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Från och med 2014 redovisas yrkesuppgifter efter den reviderade standarden för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK2012). SSYK2012 ersätter den tidigare versionen, SSYK96. Detta betyder att jämförelser mellan 2014 och tidigare år inte bör göras med avseende på lön per yrke. Från och med 2014 ingår även åldersgruppen 65–66 i undersökningen. Jämförelser mellan enstaka år bör göras med försiktighet. Faktorer som försvårar sådana jämförelser är exempelvis urvalet i privat sektor, graden av bortfall, förändring av samt förbättringar i klassificering av variabler. Från och med 2014 klassificeras personalkategori i privat sektor (arbetare/tjänstemän) utifrån vilken yrkeskod som den anställda har. Detta innebär att alla yrkesgrupper nu antingen är arbetare eller tjänstemän och detta medför stora strukturella förändringar. Jämförelser med tidigare år bör därför göras med stor försiktighet. För anställda i kommuner och landsting nycklas yrkesvariabeln SSYK från en AID etikett-kod. Till 2018 har det gjorts uppdateringar i AID-koden vilket har lett till vissa förändringar mellan SSYK-grupper. Därför bör man vara försiktig vid jämförelser av SSYK före och efter 2018 när man tittar på kommuner och landsting och även totalt offentlig sektor samt totalt hela arbetsmarknaden, speciellt för yrken som är vanliga i kommuner och landsting. Korrigering 2024-03-12: Data för 2021 och 2022 har korrigerats. Dubbelprick (..) avser att uppgift inte är tillgänglig, för osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl

tabellinnehåll

Medianlön

50 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar.

10:e percentilen

10 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar.

25:e percentilen

25 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar.

75:e percentilen

75 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar.

90:e percentilen

90 procent av de anställda har lika eller lägre lön än måttet visar.