Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Kvinnors lön i procent av mäns lön, standardvägt och ovägt, efter yrke (SSYK). År 2005 - 2013

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Sofia Löfgren, SCB
+46 010-479 65 86
Linda Karbing, SCB
+46 010-479 66 49
Ja
2014-06-17
Standardvägt:
procent
Ovägt:
procent
Standardvägt:
År
Ovägt:
År
Standardvägt:
Stock
Ovägt:
Stock
Ovägt:
Löpande Priser
Standardvägt:
Nej
Ovägt:
Nej
Standardvägt:
Nej
Ovägt:
Nej
Medlingsinstitutet
AM0110I1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan0000 samtliga yrken , 0110 militärer , 1110 högre ämbetsmän och politiker ,

Valda 0 Totalt 356

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2005 , 2006 , 2007 ,

Valda 1 Totalt 9

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Jämförelser mellan enstaka år bör göras med försiktighet. Faktorer som försvårar sådana jämförelser är exempelvis urvalet i privat sektor, graden av bortfall, förändring av samt förbättringar i klassificering av variabler. För anställda i kommuner och landsting nycklas yrkesvariabeln SSYK från en AID etikett-kod. Till 2018 har det gjorts uppdateringar i AID-koden vilket har lett till vissa förändringar mellan SSYK-grupper. Därför bör man vara försiktig vid jämförelser av SSYK före och efter 2018 när man tittar på kommuner och landsting och även totalt offentlig sektor samt totalt hela arbetsmarknaden, speciellt för yrken som är vanliga i kommuner och landsting. Dubbelprick (..) avser att uppgift inte är tillgänglig, för osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl

tabellinnehåll

Standardvägt

Månadslönen för respektive kön är standardvägd med avseende på skillnader i ålder, utbildning, arbetstid och sektor mellan kvinnor och män. Dessa faktorer antas påverka lönen. Beräkningen görs för att ta hänsyn till kvinnors och mäns olika fördelningar på dessa variabler. Detta innebär att genomsnittlig månadslön beräknas för varje grupp. Som vikt har totala antalet anställda inom varje grupp använts. Gruppen bildas av kombinationer av åldersgrupper (4 st.), utbildningsgrupper (2 st.), arbetstidsgrupper (2 st.) och sektorsgrupper (2 st.) inom varje yrke (SSYK på 4-siffernivå) vilket innebär att totalen blir standardvägd på yrke.