Statistikdatabasen
Genomsnittlig månadslön inom regioner (KLR). Månad 1999M01 - 2020M07
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

månad Markera minst ett värde

Totalt 259 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I de definitiva månadslönerna ingår retroaktiva betalningar för tolv månader med undantaget januari till juni 1999, då endast retroaktiva betalningar för sex månader ingår. Detta kan ha inverkan på de definitiva förändringsskattningarna under 1999 och 2000. Under 1999 ingår ej Älvsborg (del av Västra Götaland) i de genomsnittliga månadslönerna. I de definitiva månadslönerna ingår inte heller Region Skåne från januari till och med juli. I förändringsskattningarna under 1999 ingår ej Uppsala, Östergötland, Region Skåne, Älvsborg (del av Västra Götaland) samt Västerbotten. I de preliminära förändringsskattningarna, samma period, ingår inte heller NU-sjukvården (del av Västra Götaland). I förändringsskattningarna 2000 ingår ej Älvsborg och NU-sjukvården. En stor populationsförändring har skett januari 2001. Bland annat har ett antal stora sjukhus som bolagiserats överförts till den privata sektorns statistik. Förändringsskattningarna baseras dock på identiska populationer där de bolagiserade delarna (Huddinge sjukhus, Danderyds sjukhus, Folktandvården i Stockholm, St:Eriks Ögonsjukhus, Helsingborgs Lasarett och Ängelholms sjukhus) ingår.
I januari 2014 har Folktandvården Skåne med ca 1 400 anställda bolagiserats.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-09-30
Kontakt
Leif Norén, SCB
+46 010-479 64 78
leif.noren@scb.se

Linda Karbing, SCB
+46 010-479 66 49
linda.karbing@scb.se

Enhet
Månadslön (preliminär):
kronor
Månadslön (preliminär + retro):
kronor
Månadslön (definitiv):
kronor
Förändring av månadslön (preliminär) jämfört med motsvarande månad föregående år:
procent
Förändring av månadslön (prel. + retro) jmf. motsvarande månad föregående år:
procent
Förändring av månadslön (definitiv) jämfört med motsvarande månad föregående år:
procent
Referenstid
Månadslön (preliminär):
Kalendermånad
Månadslön (preliminär + retro):
Kalendermånad
Månadslön (definitiv):
Kalendermånad
Förändring av månadslön (preliminär) jämfört med motsvarande månad föregående år:
Kalendermånad
Förändring av månadslön (prel. + retro) jmf. motsvarande månad föregående år:
Kalendermånad
Förändring av månadslön (definitiv) jämfört med motsvarande månad föregående år:
Kalendermånad
Datatyp
Månadslön (preliminär):
Stock
Månadslön (preliminär + retro):
Stock
Månadslön (definitiv):
Stock
Förändring av månadslön (preliminär) jämfört med motsvarande månad föregående år:
Stock
Förändring av månadslön (prel. + retro) jmf. motsvarande månad föregående år:
Stock
Förändring av månadslön (definitiv) jämfört med motsvarande månad föregående år:
Stock
Kalenderkorrigerad
Månadslön (preliminär):
Nej
Månadslön (preliminär + retro):
Nej
Månadslön (definitiv):
Nej
Förändring av månadslön (preliminär) jämfört med motsvarande månad föregående år:
Nej
Förändring av månadslön (prel. + retro) jmf. motsvarande månad föregående år:
Nej
Förändring av månadslön (definitiv) jämfört med motsvarande månad föregående år:
Nej
Säsongsrensad
Månadslön (preliminär):
Nej
Månadslön (preliminär + retro):
Nej
Månadslön (definitiv):
Nej
Förändring av månadslön (preliminär) jämfört med motsvarande månad föregående år:
Nej
Förändring av månadslön (prel. + retro) jmf. motsvarande månad föregående år:
Nej
Förändring av månadslön (definitiv) jämfört med motsvarande månad föregående år:
Nej
Skapad datum
2020-10-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Medlingsinstitutet
Matris
AM0109A1