Statistikdatabasen
Genomsnittlig månadslön inom kommuner (KLK). Månad 1999M01 - 2020M08
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

månad Markera minst ett värde

Totalt 260 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

1999 tog SCB över produktionsansvaret för konjunkturlönestatistiken för primärkommunal sektor från Kommunförbundet. Vissa skillnader i statistikmetoderna har lett till att det under 1999 inte gått att få fram relevanta förändringsskattningar på definitiv genomsnittlig månadslön.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-10-29
Kontakt
Leif Norén, SCB
+46 010-479 64 78
leif.noren@scb.se

Linda Karbing, SCB
+46 010-479 66 49
linda.karbing@scb.se

Enhet
Månadslön (preliminär):
kronor
Månadslön (preliminär + retro):
kronor
Månadslön (definitiv):
kronor
Förändring av månadslön (preliminär) jämfört med motsvarande månad föregående år:
procent
Förändring av månadslön (prel. + retro) jmf. motsvarande månad föregående år:
procent
Förändring av månadslön (definitiv) jämfört med motsvarande månad föregående år:
procent
Referenstid
Månadslön (preliminär):
Kalendermånad
Månadslön (preliminär + retro):
Kalendermånad
Månadslön (definitiv):
Kalendermånad
Förändring av månadslön (preliminär) jämfört med motsvarande månad föregående år:
Kalendermånad
Förändring av månadslön (prel. + retro) jmf. motsvarande månad föregående år:
Kalendermånad
Förändring av månadslön (definitiv) jämfört med motsvarande månad föregående år:
Kalendermånad
Datatyp
Månadslön (preliminär):
Stock
Månadslön (preliminär + retro):
Stock
Månadslön (definitiv):
Stock
Förändring av månadslön (preliminär) jämfört med motsvarande månad föregående år:
Stock
Förändring av månadslön (prel. + retro) jmf. motsvarande månad föregående år:
Stock
Förändring av månadslön (definitiv) jämfört med motsvarande månad föregående år:
Stock
Kalenderkorrigerad
Månadslön (preliminär):
Nej
Månadslön (preliminär + retro):
Nej
Månadslön (definitiv):
Nej
Förändring av månadslön (preliminär) jämfört med motsvarande månad föregående år:
Nej
Förändring av månadslön (prel. + retro) jmf. motsvarande månad föregående år:
Nej
Förändring av månadslön (definitiv) jämfört med motsvarande månad föregående år:
Nej
Säsongsrensad
Månadslön (preliminär):
Nej
Månadslön (preliminär + retro):
Nej
Månadslön (definitiv):
Nej
Förändring av månadslön (preliminär) jämfört med motsvarande månad föregående år:
Nej
Förändring av månadslön (prel. + retro) jmf. motsvarande månad föregående år:
Nej
Förändring av månadslön (definitiv) jämfört med motsvarande månad föregående år:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Medlingsinstitutet
Matris
AM0108A1