Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Genomsnittlig månadslön, lönespridning m.m. inom kommuner efter utbildningsinriktning, utbildningsnivå och kön. År 2001 - 2023

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Lena Österberg, SCB
+46 010-479 60 19
Sofia Löfgren, SCB
+46 010-479 65 86
Ja
2024-05-21
Anställda inom kommuner:
antal
Genomsnittlig månadslön inom kommuner:
kronor
Månadslön inom kommuner, undre kvartil:
kronor
Månadslön inom kommuner, median:
kronor
Månadslön inom kommuner, övre kvartil:
kronor
Genomsnittlig ålder inom kommuner:
år
Anställda inom kommuner:
Kalendermånad
Genomsnittlig månadslön inom kommuner:
Kalendermånad
Månadslön inom kommuner, undre kvartil:
Kalendermånad
Månadslön inom kommuner, median:
Kalendermånad
Månadslön inom kommuner, övre kvartil:
Kalendermånad
Genomsnittlig ålder inom kommuner:
Kalendermånad
Anställda inom kommuner:
Stock
Genomsnittlig månadslön inom kommuner:
Stock
Månadslön inom kommuner, undre kvartil:
Stock
Månadslön inom kommuner, median:
Stock
Månadslön inom kommuner, övre kvartil:
Stock
Genomsnittlig ålder inom kommuner:
Stock
Anställda inom kommuner:
Nej
Genomsnittlig månadslön inom kommuner:
Nej
Månadslön inom kommuner, undre kvartil:
Nej
Månadslön inom kommuner, median:
Nej
Månadslön inom kommuner, övre kvartil:
Nej
Genomsnittlig ålder inom kommuner:
Nej
Anställda inom kommuner:
Nej
Genomsnittlig månadslön inom kommuner:
Nej
Månadslön inom kommuner, undre kvartil:
Nej
Månadslön inom kommuner, median:
Nej
Månadslön inom kommuner, övre kvartil:
Nej
Genomsnittlig ålder inom kommuner:
Nej
Medlingsinstitutet
AM0106I1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Sökfält för att markera värden i listan000 samtliga utbildningsinriktningar , 0 allmän utbildning , 1 pedagogik och lärarutbildning ,

Valda 0 Totalt 11

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listansamtliga utbildningsnivåer , förgymnasial utbildning kortare än 9 år , förgymnasial utbildning, 9 (10) år ,

Valda 0 Totalt 9

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2001 , 2002 , 2003 ,

Valda 1 Totalt 23

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Till och med 2019 har klassifikationen SUN2000 använts till den här tabellen och från och med 2020 har klassifikationen SUN2020 använts. Avser anställda som vi kan redovisa lön för i åldern 18–68 år. Till och med 2013 var den översta åldersgränsen 64 år och från 2023 har den översta åldersgränsen ökats från 66 år till 68 år. Rörliga tillägg saknas helt eller delvis för ett fåtal kommuner och kommunalförbund.

tabellinnehåll

Anställda inom kommuner

Från och med 2006 är antalsuppgifterna avrundade.

Anställda inom kommuner

Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1 000 då antalsuppgifterna i stället är avrundade till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal. Totaler är beräknade före avrundning.

Genomsnittlig månadslön inom kommuner

Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1 000 då antalsuppgifterna i stället är avrundade till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal. Totaler är beräknade före avrundning.

Genomsnittlig månadslön inom kommuner

Med månadslön avses avtalad lön inklusive fasta tillägg och rörliga lönetillägg som t.ex. ob-, jour- och beredskapsersättning. Samtliga löner är uppräknade till heltidslöner.

Genomsnittlig månadslön inom kommuner

.. Uppgifter är ej tillgänglig, alltför osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl.

Månadslön inom kommuner, undre kvartil

Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1 000 då antalsuppgifterna i stället är avrundade till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal. Totaler är beräknade före avrundning.

Månadslön inom kommuner, undre kvartil

Med månadslön avses avtalad lön inklusive fasta tillägg och rörliga lönetillägg som t.ex. ob-, jour- och beredskapsersättning. Samtliga löner är uppräknade till heltidslöner.

Månadslön inom kommuner, undre kvartil

.. Uppgifter är ej tillgänglig, alltför osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl.

Månadslön inom kommuner, undre kvartil

Lönespridningen redovisas genom undre kvartil, median och övre kvartil. Med undre kvartil, median och övre kvartil avses den lön som 25 %, 50 % respektive 75 % av anställningarna befinner sig under.

Månadslön inom kommuner, median

Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1 000 då antalsuppgifterna i stället är avrundade till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal. Totaler är beräknade före avrundning.

Månadslön inom kommuner, median

Med månadslön avses avtalad lön inklusive fasta tillägg och rörliga lönetillägg som t.ex. ob-, jour- och beredskapsersättning. Samtliga löner är uppräknade till heltidslöner.

Månadslön inom kommuner, median

.. Uppgifter är ej tillgänglig, alltför osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl.

Månadslön inom kommuner, median

Lönespridningen redovisas genom undre kvartil, median och övre kvartil. Med undre kvartil, median och övre kvartil avses den lön som 25 %, 50 % respektive 75 % av anställningarna befinner sig under.

Månadslön inom kommuner, övre kvartil

Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1 000 då antalsuppgifterna i stället är avrundade till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal. Totaler är beräknade före avrundning.

Månadslön inom kommuner, övre kvartil

Med månadslön avses avtalad lön inklusive fasta tillägg och rörliga lönetillägg som t.ex. ob-, jour- och beredskapsersättning. Samtliga löner är uppräknade till heltidslöner.

Månadslön inom kommuner, övre kvartil

.. Uppgifter är ej tillgänglig, alltför osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl.

Månadslön inom kommuner, övre kvartil

Lönespridningen redovisas genom undre kvartil, median och övre kvartil. Med undre kvartil, median och övre kvartil avses den lön som 25 %, 50 % respektive 75 % av anställningarna befinner sig under.

år

2011

Till 2011 års version av Utbildningsregistret har det skett en revidering av beräkningar gällande utbildningsnivå samt utbildningsinriktning. Detta kan påverka vissa redovisningsgrupper.

tabellinnehåll: Anställda inom kommuner , år: 2006

Korrigering 2012-11-22. Uppgifter per utbildningsinriktning för år 2006-2010 har korrigerats.

tabellinnehåll: Anställda inom kommuner , år: 2007

Korrigering 2012-11-22. Uppgifter per utbildningsinriktning för år 2006-2010 har korrigerats.

tabellinnehåll: Anställda inom kommuner , år: 2008

Korrigering 2012-11-22. Uppgifter per utbildningsinriktning för år 2006-2010 har korrigerats.

tabellinnehåll: Anställda inom kommuner , år: 2009

Korrigering 2012-11-22. Uppgifter per utbildningsinriktning för år 2006-2010 har korrigerats.

tabellinnehåll: Anställda inom kommuner , år: 2010

Korrigering 2012-11-22. Uppgifter per utbildningsinriktning för år 2006-2010 har korrigerats.

utbildningsnivå

Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk Utbildningsnomenklatur (SUN).