Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Genomsnittlig månadslön och grundlön inom kommuner efter yrke SSYK 2012, ålder och kön. År 2014 - 2023

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Lena Österberg, SCB
+46 010-479 60 19
Sofia Löfgren, SCB
+46 010-479 65 86
Ja
2024-05-21
Genomsnittlig månadslön inom kommuner:
kronor
Genomsnittlig grundlön inom kommuner:
kronor
Anställda inom kommuner:
antal
Genomsnittlig månadslön inom kommuner:
Kalendermånad
Genomsnittlig grundlön inom kommuner:
Kalendermånad
Anställda inom kommuner:
Kalendermånad
Genomsnittlig månadslön inom kommuner:
Stock
Genomsnittlig grundlön inom kommuner:
Stock
Anställda inom kommuner:
Stock
Genomsnittlig månadslön inom kommuner:
Nej
Genomsnittlig grundlön inom kommuner:
Nej
Anställda inom kommuner:
Nej
Genomsnittlig månadslön inom kommuner:
Nej
Genomsnittlig grundlön inom kommuner:
Nej
Anställda inom kommuner:
Nej
Medlingsinstitutet
0000005K
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Sökfält för att markera värden i listan0000 Samtliga yrken , 0110 Officerare , 0210 Specialistofficerare ,

Valda 0 Totalt 432

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan18-24 år , 25-29 år , 30-34 år ,

Valda 0 Totalt 12

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2014 , 2015 , 2016 ,

Valda 1 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

En ny yrkesklassificering, SSYK 2012 (Standard för svensk yrkesklassificering), införs från och med 2014. Konsekvensen av detta blir att det inte går att beräkna löneförändringar mellan olika yrken från tidigare årgångar som är klassificerade enligt SSYK 96. Yrkesvariabeln SSYK nycklas från en AID Etikett-kod. Till 2018 har det gjorts uppdateringar i AID-koden, vilket har lett till vissa förändringar mellan SSYK-grupper. Därför bör man vara försiktig vid jämförelser av SSYK före och efter 2018. Avser anställda som vi kan redovisa lön för i åldern 18–68 år. Från 2023 har den översta åldersgränsen ökats från 66 år till 68 år. Rörliga tillägg saknas helt eller delvis för ett fåtal kommuner och kommunalförbund. Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1 000 då antalsuppgifterna i stället är avrundade till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal. Totaler är beräknade före avrundning.

tabellinnehåll

Genomsnittlig månadslön inom kommuner

.. Uppgifter är ej tillgänglig, alltför osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl.

Genomsnittlig månadslön inom kommuner

Med månadslön avses avtalad lön inklusive fasta tillägg och rörliga lönetillägg som t.ex. ob-, jour- och beredskapsersättning. Samtliga löner är uppräknade till heltidslöner.

Genomsnittlig grundlön inom kommuner

.. Uppgifter är ej tillgänglig, alltför osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl.

Genomsnittlig grundlön inom kommuner

Med grundlön avses avtalad lön inklusive fasta lönetillägg. Samtliga löner är uppräknade till heltidslöner.