Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Genomsnittlig månadslön, lönespridning m.m. inom kommuner efter yrke SSYK 2012 och kön. År 2014 - 2023

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Lena Österberg, SCB
+46 010-479 60 19
Sofia Löfgren, SCB
+46 010-479 65 86
Ja
2024-05-21
Anställda inom kommuner:
antal
Månadslön inom kommuner, undre kvartil:
kronor
Månadslön inom kommuner, median:
kronor
Månadslön inomkommuner, övre kvartil:
kronor
Genomsnittlig månadslön inom kommuner, medellön:
kronor
Tjänsteomfattning inom kommuner i procent:
procent
Genomsnittlig ålder inom kommuner:
antal
Grundlön inom kommuner:
kronor
Rörliga lönetillägg inom kommuner:
kronor
Anställda inom kommuner:
Kalendermånad
Månadslön inom kommuner, undre kvartil:
Kalendermånad
Månadslön inom kommuner, median:
Kalendermånad
Månadslön inomkommuner, övre kvartil:
Kalendermånad
Genomsnittlig månadslön inom kommuner, medellön:
Kalendermånad
Tjänsteomfattning inom kommuner i procent:
Kalendermånad
Genomsnittlig ålder inom kommuner:
Kalendermånad
Grundlön inom kommuner:
Kalendermånad
Rörliga lönetillägg inom kommuner:
Kalendermånad
Anställda inom kommuner:
Stock
Månadslön inom kommuner, undre kvartil:
Stock
Månadslön inom kommuner, median:
Stock
Månadslön inomkommuner, övre kvartil:
Stock
Genomsnittlig månadslön inom kommuner, medellön:
Stock
Tjänsteomfattning inom kommuner i procent:
Stock
Genomsnittlig ålder inom kommuner:
Stock
Grundlön inom kommuner:
Stock
Rörliga lönetillägg inom kommuner:
Stock
Anställda inom kommuner:
Nej
Månadslön inom kommuner, undre kvartil:
Nej
Månadslön inom kommuner, median:
Nej
Månadslön inomkommuner, övre kvartil:
Nej
Genomsnittlig månadslön inom kommuner, medellön:
Nej
Tjänsteomfattning inom kommuner i procent:
Nej
Genomsnittlig ålder inom kommuner:
Nej
Grundlön inom kommuner:
Nej
Rörliga lönetillägg inom kommuner:
Nej
Anställda inom kommuner:
Nej
Månadslön inom kommuner, undre kvartil:
Nej
Månadslön inom kommuner, median:
Nej
Månadslön inomkommuner, övre kvartil:
Nej
Genomsnittlig månadslön inom kommuner, medellön:
Nej
Tjänsteomfattning inom kommuner i procent:
Nej
Genomsnittlig ålder inom kommuner:
Nej
Grundlön inom kommuner:
Nej
Rörliga lönetillägg inom kommuner:
Nej
Medlingsinstitutet
00000059
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 9

Sökfält för att markera värden i listan0000 Samtliga yrken , 0110 Officerare , 0210 Specialistofficerare ,

Valda 0 Totalt 432

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2014 , 2015 , 2016 ,

Valda 1 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

En ny yrkesklassificering, SSYK 2012 (Standard för svensk yrkesklassificering), införs från och med 2014. Konsekvensen av detta blir att det inte går att beräkna löneförändringar mellan olika yrken från tidigare årgångar som är klassificerade enligt SSYK 96. Avser anställda som vi kan redovisa lön för i åldern 18-66 år . Yrkesvariabeln SSYK nycklas från en AID Etikett-kod. Till 2018 har det gjorts uppdateringar i AID-koden, vilket har lett till vissa förändringar mellan SSYK-grupper. Därför bör man vara försiktig vid jämförelser av SSYK före och efter 2018. Rörliga tillägg saknas helt eller delvis för ett fåtal kommuner och kommunalförbund.

tabellinnehåll

Anställda inom kommuner

Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1 000 då antalsuppgifterna i stället är avrundade till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal, förutom rörliga lönetillägg som är avrundade till 10-tal. Totaler är beräknade före avrundning.

Månadslön inom kommuner, undre kvartil

Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1 000 då antalsuppgifterna i stället är avrundade till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal, förutom rörliga lönetillägg som är avrundade till 10-tal. Totaler är beräknade före avrundning.

Månadslön inom kommuner, undre kvartil

.. Uppgifter är ej tillgänglig, alltför osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl.

Månadslön inom kommuner, undre kvartil

Med månadslön avses avtalad lön inklusive fasta tillägg och rörliga lönetillägg som t.ex. ob-, jour- och beredskapsersättning. Samtliga löner är uppräknade till heltidslöner.

Månadslön inom kommuner, undre kvartil

Lönespridningen redovisas genom undre kvartil, median och övre kvartil. Med undre kvartil, median och övre kvartil avses den lön som 25 %, 50 % respektive 75 % av anställningarna befinner sig under.

Månadslön inom kommuner, median

Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1 000 då antalsuppgifterna i stället är avrundade till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal, förutom rörliga lönetillägg som är avrundade till 10-tal. Totaler är beräknade före avrundning.

Månadslön inom kommuner, median

.. Uppgifter är ej tillgänglig, alltför osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl.

Månadslön inom kommuner, median

Med månadslön avses avtalad lön inklusive fasta tillägg och rörliga lönetillägg som t.ex. ob-, jour- och beredskapsersättning. Samtliga löner är uppräknade till heltidslöner.

Månadslön inom kommuner, median

Lönespridningen redovisas genom undre kvartil, median och övre kvartil. Med undre kvartil, median och övre kvartil avses den lön som 25 %, 50 % respektive 75 % av anställningarna befinner sig under.

Månadslön inomkommuner, övre kvartil

Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1 000 då antalsuppgifterna i stället är avrundade till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal, förutom rörliga lönetillägg som är avrundade till 10-tal. Totaler är beräknade före avrundning.

Månadslön inomkommuner, övre kvartil

.. Uppgifter är ej tillgänglig, alltför osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl.

Månadslön inomkommuner, övre kvartil

Med månadslön avses avtalad lön inklusive fasta tillägg och rörliga lönetillägg som t.ex. ob-, jour- och beredskapsersättning. Samtliga löner är uppräknade till heltidslöner.

Månadslön inomkommuner, övre kvartil

Lönespridningen redovisas genom undre kvartil, median och övre kvartil. Med undre kvartil, median och övre kvartil avses den lön som 25 %, 50 % respektive 75 % av anställningarna befinner sig under.

Genomsnittlig månadslön inom kommuner, medellön

Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1 000 då antalsuppgifterna i stället är avrundade till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal, förutom rörliga lönetillägg som är avrundade till 10-tal. Totaler är beräknade före avrundning.

Genomsnittlig månadslön inom kommuner, medellön

.. Uppgifter är ej tillgänglig, alltför osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl.

Genomsnittlig månadslön inom kommuner, medellön

Med månadslön avses avtalad lön inklusive fasta tillägg och rörliga lönetillägg som t.ex. ob-, jour- och beredskapsersättning. Samtliga löner är uppräknade till heltidslöner.

Tjänsteomfattning inom kommuner i procent

.. Uppgifter är ej tillgänglig, alltför osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl.

Genomsnittlig ålder inom kommuner

.. Uppgifter är ej tillgänglig, alltför osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl.

Grundlön inom kommuner

Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1 000 då antalsuppgifterna i stället är avrundade till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal, förutom rörliga lönetillägg som är avrundade till 10-tal. Totaler är beräknade före avrundning.

Grundlön inom kommuner

.. Uppgifter är ej tillgänglig, alltför osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl.

Rörliga lönetillägg inom kommuner

Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1 000 då antalsuppgifterna i stället är avrundade till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal, förutom rörliga lönetillägg som är avrundade till 10-tal. Totaler är beräknade före avrundning.

Rörliga lönetillägg inom kommuner

.. Uppgifter är ej tillgänglig, alltför osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl.