Statistikdatabasen
Sysselsatta inom statlig sektor efter månadslöneintervall, yrkesområde SSYK och kön. År 2000 - 2011
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

månadslöneintervall

Totalt 18 Valda

Sök

yrkesområde

Totalt 11 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Med månadslön avses avtalad lön inklusive fasta tillägg, rörliga lönetillägg som t.ex. ob-, jour- och beredskapsersättning samt naturaförmåner. Samtliga löner är uppräknade till heltidslöner.
Med sysselsatta avses samtliga anställda inom den statliga sektorn som vi kan redovisa lön för i åldern 18-64 år.
Från och med 2006 är antalsuppgifterna avrundade.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2012-05-22
Kontakt
Leif Norén, SCB
+46 010-479 64 78
leif.noren@scb.se

Lena Österberg, SCB
+46 010-479 60 19
lena.osterberg@scb.se

Enhet
Sysselsatta inom statlig sektor:
antal
Referenstid
Sysselsatta inom statlig sektor:
Kalendermånad
Datatyp
Sysselsatta inom statlig sektor:
Stock
Kalenderkorrigerad
Sysselsatta inom statlig sektor:
Nej
Säsongsrensad
Sysselsatta inom statlig sektor:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Medlingsinstitutet
Matris
AM0104D1