Statistikdatabasen
Sysselsatta inom statlig sektor efter månadslöneintervall, kön och ålder. År 2000 - 2011
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

månadslöneintervall

Totalt 18 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

ålder

Totalt 9 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Med månadslön avses avtalad lön inklusive fasta tillägg, rörliga lönetillägg som t.ex. ob-, jour- och beredskapsersättning samt naturaförmåner. Samtliga löner är uppräknade till heltidslöner.
Med sysselsatta avses samtliga anställda inom den statliga sektorn som vi kan redovisa lön för i åldern 18-64 år.
Från och med 2006 är antalsuppgifterna avrundade.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2012-05-22
Kontakt
Leif Norén, SCB
+46 010-479 64 78
leif.noren@scb.se

Lena Österberg, SCB
+46 010-479 60 19
lena.osterberg@scb.se

Enhet
Sysselsatta inom statlig sektor:
antal
Referenstid
Sysselsatta inom statlig sektor:
Kalendermånad
Datatyp
Sysselsatta inom statlig sektor:
Stock
Kalenderkorrigerad
Sysselsatta inom statlig sektor:
Nej
Säsongsrensad
Sysselsatta inom statlig sektor:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Medlingsinstitutet
Matris
AM0104B3