Statistikdatabasen
Genomsnittlig månadslön och grundlön inom statlig sektor efter yrkesgrupp SSYK, ålder och kön. Uppdateras ej. År 2000 - 2003
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

yrkesgrupp (SSYK)

Totalt 98 Valda

Sök

ålder

Totalt 10 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

yrkesgrupp (SSYK)
2004 är det första året som SSYK nycklas från BESTA istället för från TNS, detta orsakar att denna variabel inte längre är jämförbar med tidigare år utan får ett tidsseriebrott. Till och med 2003 är SSYK tresiffrig och från och med 2004 är SSYK fyrsiffrig.
yrkesgrupp (SSYK)
2004 är det första året som SSYK nycklas från BESTA istället för från TNS, detta orsakar att denna variabel inte längre är jämförbar med tidigare år utan får ett tidsseriebrott. Till och med 2003 är SSYK tresiffrig och från och med 2004 är SSYK fyrsiffrig.
yrkesgrupp (SSYK)
2004 är det första året som SSYK nycklas från BESTA istället för från TNS, detta orsakar att denna variabel inte längre är jämförbar med tidigare år utan får ett tidsseriebrott. Till och med 2003 är SSYK tresiffrig och från och med 2004 är SSYK fyrsiffrig.
tabellinnehåll
Genomsnittlig månadslön inom statlig sektor
Med månadslön avses avtalad lön inklusive fasta tillägg, rörliga lönetillägg som t.ex. ob-, jour- och beredskapsersättning samt naturaförmåner. Samtliga löner är uppräknade till heltidslöner.
Genomsnittlig grundlön inom statlig sektor
Med grundlön avses avtalad lön inklusive fasta lönetillägg. Samtliga löner är uppräknade till heltidslöner.
Anställda inom statlig sektor
Avser anställda som vi kan redovisa lön för i åldern 18-64 år
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2004-05-13
Kontakt
Leif Norén, SCB
+46 010-479 64 78
leif.noren@scb.se

Lena Österberg, SCB
+46 010-479 60 19
lena.osterberg@scb.se

Enhet
Genomsnittlig månadslön inom statlig sektor:
kronor
Genomsnittlig grundlön inom statlig sektor:
kronor
Anställda inom statlig sektor:
antal
Referenstid
Genomsnittlig månadslön inom statlig sektor:
Kalendermånad
Genomsnittlig grundlön inom statlig sektor:
Kalendermånad
Anställda inom statlig sektor:
Kalendermånad
Datatyp
Genomsnittlig månadslön inom statlig sektor:
Stock
Genomsnittlig grundlön inom statlig sektor:
Stock
Anställda inom statlig sektor:
Stock
Kalenderkorrigerad
Genomsnittlig månadslön inom statlig sektor:
Nej
Genomsnittlig grundlön inom statlig sektor:
Nej
Anställda inom statlig sektor:
Nej
Säsongsrensad
Genomsnittlig månadslön inom statlig sektor:
Nej
Genomsnittlig grundlön inom statlig sektor:
Nej
Anställda inom statlig sektor:
Nej
Skapad datum
2020-10-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Medlingsinstitutet
Matris
AM0104C7