Statistikdatabasen
Genomsnittlig månadslön, lönespridning m.m. inom statlig sektor efter yrke SSYK och kön. År 2004 - 2013
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

yrke

Totalt 232 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1000 då antalsuppgifterna i stället avrundas till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal förutom rörliga lönetillägg som är avrundade till 10-tal. Totaler är beräknade före avrundning.
yrke
2004 är det första året som SSYK nycklas från BESTA istället för från TNS, detta orsakar att denna variabel inte längre är jämförbar med tidigare år utan får ett tidsseriebrott. Till och med 2003 är SSYK tresiffrig och från och med 2004 är SSYK fyrsiffrig.
yrke
2004 är det första året som SSYK nycklas från BESTA istället för från TNS, detta orsakar att denna variabel inte längre är jämförbar med tidigare år utan får ett tidsseriebrott. Till och med 2003 är SSYK tresiffrig och från och med 2004 är SSYK fyrsiffrig.
yrke
2004 är det första året som SSYK nycklas från BESTA istället för från TNS, detta orsakar att denna variabel inte längre är jämförbar med tidigare år utan får ett tidsseriebrott. Till och med 2003 är SSYK tresiffrig och från och med 2004 är SSYK fyrsiffrig.
yrke
2004 är det första året som SSYK nycklas från BESTA istället för från TNS, detta orsakar att denna variabel inte längre är jämförbar med tidigare år utan får ett tidsseriebrott. Till och med 2003 är SSYK tresiffrig och från och med 2004 är SSYK fyrsiffrig.
yrke
2004 är det första året som SSYK nycklas från BESTA istället för från TNS, detta orsakar att denna variabel inte längre är jämförbar med tidigare år utan får ett tidsseriebrott. Till och med 2003 är SSYK tresiffrig och från och med 2004 är SSYK fyrsiffrig.
yrke
2004 är det första året som SSYK nycklas från BESTA istället för från TNS, detta orsakar att denna variabel inte längre är jämförbar med tidigare år utan får ett tidsseriebrott. Till och med 2003 är SSYK tresiffrig och från och med 2004 är SSYK fyrsiffrig.
yrke
2004 är det första året som SSYK nycklas från BESTA istället för från TNS, detta orsakar att denna variabel inte längre är jämförbar med tidigare år utan får ett tidsseriebrott. Till och med 2003 är SSYK tresiffrig och från och med 2004 är SSYK fyrsiffrig.
yrke
2004 är det första året som SSYK nycklas från BESTA istället för från TNS, detta orsakar att denna variabel inte längre är jämförbar med tidigare år utan får ett tidsseriebrott. Till och med 2003 är SSYK tresiffrig och från och med 2004 är SSYK fyrsiffrig.
yrke
2004 är det första året som SSYK nycklas från BESTA istället för från TNS, detta orsakar att denna variabel inte längre är jämförbar med tidigare år utan får ett tidsseriebrott. Till och med 2003 är SSYK tresiffrig och från och med 2004 är SSYK fyrsiffrig.
tabellinnehåll
Anställda inom statlig sektor
Avser anställda som vi kan redovisa lön för i åldern 18-64 år
Anställda inom statlig sektor
Från och med 2006 är antalsuppgifterna avrundade.
Månadslön inom statlig sektor, undre kvartil
Med månadslön avses avtalad lön inklusive fasta tillägg, rörliga lönetillägg som t.ex. ob-, jour- och beredskapsersättning samt naturaförmåner. Samtliga löner är uppräknade till heltidslöner.
Månadslön inom statlig sektor, undre kvartil
Lönespridningen redovisas genom undre kvartil, median och övre kvartil. Med undre kvartil, median och övre kvartil avses den lön som 25 %, 50 % respektive 75 % av anställningarna befinner sig under.
Månadslön inom statlig sektor, median
Med månadslön avses avtalad lön inklusive fasta tillägg, rörliga lönetillägg som t.ex. ob-, jour- och beredskapsersättning samt naturaförmåner. Samtliga löner är uppräknade till heltidslöner.
Månadslön inom statlig sektor, median
Lönespridningen redovisas genom undre kvartil, median och övre kvartil. Med undre kvartil, median och övre kvartil avses den lön som 25 %, 50 % respektive 75 % av anställningarna befinner sig under.
Månadslön inom statlig sektor, övre kvartil
Med månadslön avses avtalad lön inklusive fasta tillägg, rörliga lönetillägg som t.ex. ob-, jour- och beredskapsersättning samt naturaförmåner. Samtliga löner är uppräknade till heltidslöner.
Månadslön inom statlig sektor, övre kvartil
Lönespridningen redovisas genom undre kvartil, median och övre kvartil. Med undre kvartil, median och övre kvartil avses den lön som 25 %, 50 % respektive 75 % av anställningarna befinner sig under.
Genomsnittlig månadslön inom statlig sektor, medellön
Med månadslön avses avtalad lön inklusive fasta tillägg, rörliga lönetillägg som t.ex. ob-, jour- och beredskapsersättning samt naturaförmåner. Samtliga löner är uppräknade till heltidslöner.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2014-05-21
Kontakt
Leif Norén, SCB
+46 010-479 64 78
leif.noren@scb.se

Lena Österberg, SCB
+46 010-479 60 19
lena.osterberg@scb.se

Enhet
Anställda inom statlig sektor:
antal
Månadslön inom statlig sektor, undre kvartil:
kronor
Månadslön inom statlig sektor, median:
kronor
Månadslön inom statlig sektor, övre kvartil:
kronor
Genomsnittlig månadslön inom statlig sektor, medellön:
kronor
Tjänsteomfattning inom statlig sektor i procent:
procent
Genomsnittlig ålder inom statlig sektor:
antal
Grundlön inom statlig sektor:
kronor
Rörliga lönetillägg inom statlig sektor:
kronor
Referenstid
Anställda inom statlig sektor:
Kalendermånad
Månadslön inom statlig sektor, undre kvartil:
Kalendermånad
Månadslön inom statlig sektor, median:
Kalendermånad
Månadslön inom statlig sektor, övre kvartil:
Kalendermånad
Genomsnittlig månadslön inom statlig sektor, medellön:
Kalendermånad
Tjänsteomfattning inom statlig sektor i procent:
Kalendermånad
Genomsnittlig ålder inom statlig sektor:
Kalendermånad
Grundlön inom statlig sektor:
Kalendermånad
Rörliga lönetillägg inom statlig sektor:
Kalendermånad
Datatyp
Anställda inom statlig sektor:
Stock
Månadslön inom statlig sektor, undre kvartil:
Stock
Månadslön inom statlig sektor, median:
Stock
Månadslön inom statlig sektor, övre kvartil:
Stock
Genomsnittlig månadslön inom statlig sektor, medellön:
Stock
Tjänsteomfattning inom statlig sektor i procent:
Stock
Genomsnittlig ålder inom statlig sektor:
Stock
Grundlön inom statlig sektor:
Stock
Rörliga lönetillägg inom statlig sektor:
Stock
Kalenderkorrigerad
Anställda inom statlig sektor:
Nej
Månadslön inom statlig sektor, undre kvartil:
Nej
Månadslön inom statlig sektor, median:
Nej
Månadslön inom statlig sektor, övre kvartil:
Nej
Genomsnittlig månadslön inom statlig sektor, medellön:
Nej
Tjänsteomfattning inom statlig sektor i procent:
Nej
Genomsnittlig ålder inom statlig sektor:
Nej
Grundlön inom statlig sektor:
Nej
Rörliga lönetillägg inom statlig sektor:
Nej
Säsongsrensad
Anställda inom statlig sektor:
Nej
Månadslön inom statlig sektor, undre kvartil:
Nej
Månadslön inom statlig sektor, median:
Nej
Månadslön inom statlig sektor, övre kvartil:
Nej
Genomsnittlig månadslön inom statlig sektor, medellön:
Nej
Tjänsteomfattning inom statlig sektor i procent:
Nej
Genomsnittlig ålder inom statlig sektor:
Nej
Grundlön inom statlig sektor:
Nej
Rörliga lönetillägg inom statlig sektor:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Medlingsinstitutet
Matris
AM0104S2