Statistikdatabasen
Anställda, nyanställda och avgångna inom statlig sektor efter anställningsform, tjänstgöringsomfattning, ålder och kön. År 2000 - 2013
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

anställningsform Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

tjänstgöringsomfattning Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

ålder

Totalt 11 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Från och med 2006 är antalsuppgifterna avrundade.
Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1000 då antalsuppgifterna i stället avrundas till 10-tal. Totaler är beräknade före avrundning.
tabellinnehåll
Anstallda inom statlig sektor
Med anställda avses samtliga anställda inom statlig sektor inklusive tjänstlediga och utlandsanställda.
Heltidspersoner inom statlig sektor
Antalet heltidspersoner i en redovisningsgrupp beräknas som summan av tjänstgöringens omfattning för de anställningar som tillhör redovisningsgruppen. Till exempel summeras två anställningar med 60 % respektive 40 % tjänstgöringsomfattning till en heltidsperson.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2014-05-21
Kontakt
Leif Norén, SCB
+46 010-479 64 78
leif.noren@scb.se

Lena Österberg, SCB
+46 010-479 60 19
lena.osterberg@scb.se

Enhet
Anstallda inom statlig sektor:
antal
Heltidspersoner inom statlig sektor:
antal
Referenstid
Anstallda inom statlig sektor:
Kalendermånad
Heltidspersoner inom statlig sektor:
Kalendermånad
Datatyp
Anstallda inom statlig sektor:
Stock
Heltidspersoner inom statlig sektor:
Stock
Kalenderkorrigerad
Anstallda inom statlig sektor:
Nej
Heltidspersoner inom statlig sektor:
Nej
Säsongsrensad
Anstallda inom statlig sektor:
Nej
Heltidspersoner inom statlig sektor:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Medlingsinstitutet
Matris
AM0104H6