Statistikdatabasen
Sysselsatta inom offentlig sektor (statlig-, landstings-, primärkommunal-, kyrkokommunal- samt övrig sektor) efter sektor och kön. År 1992 - 2013
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

sektor

Totalt 5 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Sysselsatta inom offentlig sektor, tusental
Med sysselsatta avses samtliga anställda exklusive tjänstlediga. I uppgifterna för statlig sektor och övriga ingår tjänstlediga. I uppgifterna för kyrkokommuner ingår präster.
Heltidspersoner inom offentlig sektor, tusental
Antalet heltidspersoner i en redovisningsgrupp beräknas som summan av tjänstgöringens omfattning för de anställningar som tillhör redovisningsgruppen. Till exempel summeras två anställningar med 60 % respektive 40 % tjänstgöringsomfattning till en heltidsperson. I uppgifterna för statlig sektor och övriga ingår tjänstlediga. I uppgifterna för kyrkokommuner ingår präster.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2014-05-21
Kontakt
Leif Norén, SCB
+46 010-479 64 78
leif.noren@scb.se

Lena Österberg, SCB
+46 010-479 60 19
lena.osterberg@scb.se

Enhet
Sysselsatta inom offentlig sektor, tusental:
antal i tusental
Heltidspersoner inom offentlig sektor, tusental:
antal i tusental
Referenstid
Sysselsatta inom offentlig sektor, tusental:
Kalendermånad
Heltidspersoner inom offentlig sektor, tusental:
Kalendermånad
Datatyp
Sysselsatta inom offentlig sektor, tusental:
Stock
Heltidspersoner inom offentlig sektor, tusental:
Stock
Kalenderkorrigerad
Sysselsatta inom offentlig sektor, tusental:
Nej
Heltidspersoner inom offentlig sektor, tusental:
Nej
Säsongsrensad
Sysselsatta inom offentlig sektor, tusental:
Nej
Heltidspersoner inom offentlig sektor, tusental:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Medlingsinstitutet
Matris
AM0104H4