Statistikdatabasen
Sysselsatta inom statlig sektor efter region, tjänstgöringsomfattning och kön. År 2000 - 2013
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

region

tjänstgöringsomfattning Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1000 då antalsuppgifterna i stället avrundas till 10-tal. Totaler är beräknade före avrundning.
region
03 Uppsala län
Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
0331 Heby
Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.
19 Västmanlands län
Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
tabellinnehåll
Sysselsatta inom statlig sektor
Med sysselsatta avses samtliga anställda inom den statliga sektorn exklusive tjänstlediga och utlandsanställda.
Sysselsatta inom statlig sektor
Från och med 2006 är antalsuppgifterna avrundade.
Sysselsatta inom statlig sektor
Ett fåtal myndigheter redovisar bostadskommun istället för tjänstekommun.
Heltidspersoner inom statlig sektor
Från och med 2006 är antalsuppgifterna avrundade.
Heltidspersoner inom statlig sektor
Ett fåtal myndigheter redovisar bostadskommun istället för tjänstekommun.
Heltidspersoner inom statlig sektor
Antalet heltidspersoner i en redovisningsgrupp beräknas som summan av tjänstgöringens omfattning för de anställningar som tillhör redovisningsgruppen. Till exempel summeras två anställningar med 60 % respektive 40 % tjänstgöringsomfattning till en heltidsperson.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2014-05-21
Kontakt
Leif Norén, SCB
+46 010-479 64 78
leif.noren@scb.se

Lena Österberg, SCB
+46 010-479 60 19
lena.osterberg@scb.se

Enhet
Sysselsatta inom statlig sektor:
antal
Heltidspersoner inom statlig sektor:
antal
Förändring föregående år inom statlig sektor, antal:
antal
Referenstid
Sysselsatta inom statlig sektor:
Kalendermånad
Heltidspersoner inom statlig sektor:
Kalendermånad
Förändring föregående år inom statlig sektor, antal:
Kalendermånad
Datatyp
Sysselsatta inom statlig sektor:
Stock
Heltidspersoner inom statlig sektor:
Stock
Förändring föregående år inom statlig sektor, antal:
Stock
Kalenderkorrigerad
Sysselsatta inom statlig sektor:
Nej
Heltidspersoner inom statlig sektor:
Nej
Förändring föregående år inom statlig sektor, antal:
Nej
Säsongsrensad
Sysselsatta inom statlig sektor:
Nej
Heltidspersoner inom statlig sektor:
Nej
Förändring föregående år inom statlig sektor, antal:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Medlingsinstitutet
Matris
AM0104G6