Statistikdatabasen
Anställda inom statlig-, primärkommunal-, kyrkokommunal- och landstingskommunal sektor efter sektor och kön . År 1995 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

sektor Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 25 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigering 2016-05-20. Data för 2014 har korrigerats för statliga sektorn.
2018-06-19 Tabellen är korrigerad.
tabellinnehåll
Anställda
Med anställda avses anställda inom lönepopulationen (för beskrivning av lönepopulationen, se dokumentation för respektive undersökning). Från och med 2014 har åldersavgränsningen i lönepopulationen utökats från 18-64 år till 18-66 år. I uppgifterna för statlig sektor ingår tjänstlediga för åren 1995-1999. I uppgifterna för kyrkokommuner ingår präster. Från och med 2000 ingår kyrkan i privat sektor.
Heltidspersoner
Antalet heltidspersoner i lönepopulationen beräknas som summan av tjänstgöringens omfattning för de anställningar som tillhör lönepopulationen. Till exempel summeras två anställningar med 60 % respektive 40 % tjänstgöringsomfattning till en heltidsperson. I uppgifterna för statlig sektor ingår tjänstlediga för åren 1995-1999. I uppgifterna för kyrkokommuner ingår präster. Från och med 2000 ingår kyrkan i privat sektor.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-05-19
Kontakt
Leif Norén, SCB
+46 010-479 64 78
leif.noren@scb.se

Lena Österberg, SCB
+46 010-479 60 19
lena.osterberg@scb.se

Enhet
Anställda:
antal
Heltidspersoner:
antal
Referenstid
Anställda:
Kalendermånad
Heltidspersoner:
Kalendermånad
Datatyp
Anställda:
Stock
Heltidspersoner:
Stock
Kalenderkorrigerad
Anställda:
Nej
Heltidspersoner:
Nej
Säsongsrensad
Anställda:
Nej
Heltidspersoner:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Medlingsinstitutet
Matris
000000BD