Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Genomsnittlig månadslön, lönespridning m.m. inom statlig sektor efter utbildningsinriktning, utbildningsnivå och kön. År 2001 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Sofia Löfgren, SCB
+46 010-479 65 86
Lena Österberg, SCB
+46 010-479 60 19
Ja
2024-03-12
Anställda:
antal
Genomsnittlig månadslön inom statlig sektor, medellön:
kronor
Månadslön inom statlig sektor, undre kvartil:
kronor
Månadslön inom statlig sektor, median:
kronor
Månadslön inom statlig sektor, övre kvartil:
kronor
Genomsnittlig ålder:
år
Anställda:
Kalendermånad
Genomsnittlig månadslön inom statlig sektor, medellön:
Kalendermånad
Månadslön inom statlig sektor, undre kvartil:
Kalendermånad
Månadslön inom statlig sektor, median:
Kalendermånad
Månadslön inom statlig sektor, övre kvartil:
Kalendermånad
Genomsnittlig ålder:
Kalendermånad
Anställda:
Stock
Genomsnittlig månadslön inom statlig sektor, medellön:
Stock
Månadslön inom statlig sektor, undre kvartil:
Stock
Månadslön inom statlig sektor, median:
Stock
Månadslön inom statlig sektor, övre kvartil:
Stock
Genomsnittlig ålder:
Stock
Anställda:
Nej
Genomsnittlig månadslön inom statlig sektor, medellön:
Nej
Månadslön inom statlig sektor, undre kvartil:
Nej
Månadslön inom statlig sektor, median:
Nej
Månadslön inom statlig sektor, övre kvartil:
Nej
Genomsnittlig ålder:
Nej
Anställda:
Nej
Genomsnittlig månadslön inom statlig sektor, medellön:
Nej
Månadslön inom statlig sektor, undre kvartil:
Nej
Månadslön inom statlig sektor, median:
Nej
Månadslön inom statlig sektor, övre kvartil:
Nej
Genomsnittlig ålder:
Nej
Medlingsinstitutet
AM0104J1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Sökfält för att markera värden i listan000 samtliga utbildningsinriktningar , 0 allmän utbildning , 1 pedagogik och lärarutbildning ,

Valda 0 Totalt 11

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listansamtliga utbildningsnivåer , förgymnasial utbildning kortare än 9 år , förgymnasial utbildning, 9 (10) år ,

Valda 0 Totalt 9

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2001 , 2002 , 2003 ,

Valda 1 Totalt 22

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Avser till och med 2013 anställda som vi kan redovisa lön för i åldern 18-64 år och avser från och med 2014 anställda som vi kan redovisa lön för i åldern 18-66 år. Från och med 2014 ingår de statliga affärsverken i populationen. 2018-06-19 Tabellen är korrigerad.
Polismyndigheten har inte lämnat några personnummer för sina anställda vilket får till följd att utbildningsuppgifter inte går att matcha på varför alla polisanställda får okänd utbildningsnivå och –inriktning. Korrigering 2024-03-12: Data för 2021 och 2022 har korrigerats. Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1000 då antalsuppgifterna i stället avrundas till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal. Totaler är beräknade före avrundning.

tabellinnehåll

Anställda

Från och med 2006 är antalsuppgifterna avrundade.

Genomsnittlig månadslön inom statlig sektor, medellön

Med månadslön avses avtalad lön inklusive fasta tillägg, rörliga lönetillägg som t.ex. ob-, jour- och beredskapsersättning samt naturaförmåner. Samtliga löner är uppräknade till heltidslöner.

Månadslön inom statlig sektor, undre kvartil

Med månadslön avses avtalad lön inklusive fasta tillägg, rörliga lönetillägg som t.ex. ob-, jour- och beredskapsersättning samt naturaförmåner. Samtliga löner är uppräknade till heltidslöner.

Månadslön inom statlig sektor, undre kvartil

Lönespridningen redovisas genom undre kvartil, median och övre kvartil. Med undre kvartil, median och övre kvartil avses den lön som 25 %, 50 % respektive 75 % av anställningarna befinner sig under.

Månadslön inom statlig sektor, median

Med månadslön avses avtalad lön inklusive fasta tillägg, rörliga lönetillägg som t.ex. ob-, jour- och beredskapsersättning samt naturaförmåner. Samtliga löner är uppräknade till heltidslöner.

Månadslön inom statlig sektor, median

Lönespridningen redovisas genom undre kvartil, median och övre kvartil. Med undre kvartil, median och övre kvartil avses den lön som 25 %, 50 % respektive 75 % av anställningarna befinner sig under.

Månadslön inom statlig sektor, övre kvartil

Med månadslön avses avtalad lön inklusive fasta tillägg, rörliga lönetillägg som t.ex. ob-, jour- och beredskapsersättning samt naturaförmåner. Samtliga löner är uppräknade till heltidslöner.

Månadslön inom statlig sektor, övre kvartil

Lönespridningen redovisas genom undre kvartil, median och övre kvartil. Med undre kvartil, median och övre kvartil avses den lön som 25 %, 50 % respektive 75 % av anställningarna befinner sig under.

år

2011

Till 2011 års version av Utbildningsregistret har det skett en revidering av beräkningar gällande utbildningsnivå samt utbildningsinriktning. Detta kan påverka vissa redovisningsgrupper.

utbildningsnivå

Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk Utbildningsnomenklatur (SUN).