Statistikdatabasen
Genomsnittlig månadslön inom statlig sektor efter län, yrke SSYK 2012 och kön. År 2014 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

Totalt 22 Valda

Sök

Yrke (SSYK 2012)

Totalt 432 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

En ny yrkesklassificering, SSYK 2012 (Standard för svensk yrkesklassificering), införs från och med 2014. Konsekvensen av detta blir att det inte går att beräkna löneförändringar mellan olika yrken från tidigare årgångar som är klassificerade enligt SSYK 96.
Avser anställda som vi kan redovisa lön för i åldern 18-66 år .
Från och med 2014 ingår de statliga affärsverken i populationen.
2018-06-19 Tabellen är korrigerad.
Försvarsmakten har placerat alla sina anställda i Stockholms län varför de anställda där ökat mer än vanligt och anställda i andra län minskat mer än vanligt.
Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1000 då antalsuppgifterna i stället avrundas till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal. Totaler är beräknade före avrundning.
tabellinnehåll
Genomsnittlig månadslön inom statlig sektor
Med månadslön avses avtalad lön inklusive fasta tillägg, rörliga lönetillägg som t.ex. ob-, jour- och beredskapsersättning samt naturaförmåner. Samtliga löner är uppräknade till heltidslöner.
Anställda inom statlig sektor
Från och med 2006 är antalsuppgifterna avrundade.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-05-19
Kontakt
Leif Norén, SCB
+46 010-479 64 78
leif.noren@scb.se

Lena Österberg, SCB
+46 010-479 60 19
lena.osterberg@scb.se

Enhet
Genomsnittlig månadslön inom statlig sektor:
kronor
Anställda inom statlig sektor:
antal
Referenstid
Genomsnittlig månadslön inom statlig sektor:
Kalendermånad
Anställda inom statlig sektor:
Kalendermånad
Datatyp
Genomsnittlig månadslön inom statlig sektor:
Stock
Anställda inom statlig sektor:
Stock
Kalenderkorrigerad
Genomsnittlig månadslön inom statlig sektor:
Nej
Anställda inom statlig sektor:
Nej
Säsongsrensad
Genomsnittlig månadslön inom statlig sektor:
Nej
Anställda inom statlig sektor:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Medlingsinstitutet
Matris
0000002D