Statistikdatabasen
Genomsnittlig månadslön för tjänstemän, privat sektor (KLP) efter näringsgren SNI2002 och rörliga tillägg (uppdateras ej). Månad 1996M01 - 2008M12
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

näringsgren SNI 2002

Totalt 28 Valda

Sök

rörliga tillägg Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 156 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2010-03-01
Kontakt
Simon Björhed, SCB
+46 010 479 61 38
simon.bjorhed@scb.se

Enhet
Genomsnittlig månadslön för tjänstemän, privat sektor (KLP), kronor:
kronor
Referenstid
Genomsnittlig månadslön för tjänstemän, privat sektor (KLP), kronor:
Kalendermånad
Datatyp
Genomsnittlig månadslön för tjänstemän, privat sektor (KLP), kronor:
Stock
Kalenderkorrigerad
Genomsnittlig månadslön för tjänstemän, privat sektor (KLP), kronor:
Nej
Säsongsrensad
Genomsnittlig månadslön för tjänstemän, privat sektor (KLP), kronor:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Medlingsinstitutet
Matris
AM0101A5