Statistikdatabasen
Genomsnittlig månadslön för tjänstemän, privat sektor (KLP) efter näringsgren SNI2007 och rörliga tillägg. Månad 2008M01 - 2020M10
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

näringsgren SNI 2007

Totalt 20 Valda

Sök

rörliga tillägg Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 154 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

näringsgren SNI 2007
B+C tillverkningsindustri; gruvor och mineralutvinningsindustri
Från och med januari 2017 har företaget Ericsson AB klassats om från näringsgren C (SNI 26), till näringsgren J.
C tillverkningsindustri
Från och med januari 2017 har företaget Ericsson AB klassats om från näringsgren C (SNI 26), till näringsgren J.
25-30+33 verkstadsindustri
Från och med januari 2017 har företaget Ericsson AB klassats om från näringsgren C (SNI 26), till näringsgren J.
J informations- och kommunikationsföretag
Från och med januari 2017 har företaget Ericsson AB klassats om från näringsgren C (SNI 26), till näringsgren J.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-12-22
Kontakt
Simon Björhed, SCB
+46 010 479 61 38
simon.bjorhed@scb.se

Enhet
Genomsnittlig månadslön för tjänstemän, privat sektor (KLP), kronor:
kronor
Referenstid
Genomsnittlig månadslön för tjänstemän, privat sektor (KLP), kronor:
Kalendermånad
Datatyp
Genomsnittlig månadslön för tjänstemän, privat sektor (KLP), kronor:
Stock
Kalenderkorrigerad
Genomsnittlig månadslön för tjänstemän, privat sektor (KLP), kronor:
Nej
Säsongsrensad
Genomsnittlig månadslön för tjänstemän, privat sektor (KLP), kronor:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Medlingsinstitutet
Matris
AM0101D2