Statistikdatabasen
Genomsnittlig timlön för arbetare, privat sektor (KLP) efter näringsgren SNI2007 och övertidstillägg. Månad 2008M01 - 2020M10
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

näringsgren SNI 2007

Totalt 20 Valda

Sök

övertidstillägg Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 154 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

näringsgren SNI 2007
J informations- och kommunikationsföretag
(..) uppgift för osäker för att redovisa.
K kreditinstitut och försäkringsbolag m.m.
(..) uppgift för osäker för att redovisa.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-12-22
Kontakt
Simon Björhed, SCB
+46 010 479 61 38
simon.bjorhed@scb.se

Enhet
Genomsnittlig timlön:
kronor
Referenstid
Genomsnittlig timlön:
Kalendermånad
Datatyp
Genomsnittlig timlön:
Stock
Pristyp
Genomsnittlig timlön:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Genomsnittlig timlön:
Nej
Säsongsrensad
Genomsnittlig timlön:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Medlingsinstitutet
Matris
AM0101D4