Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Arbetsmarknadsvariabler efter kommun, kön, utbildningsnivå och bakgrundsvariabel. År 1997 - 2021

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Malin Forsberg, SCB
+46 010-479 69 61
Nej
2023-04-12
Andel förvärvsarbetande (ny definition från och med 2019):
andel, procent
Andel företagare av de förvärvsarbetande (ny definition från och med 2019):
andel, procent
Andel inskrivna arbetslösa, procent:
andel, procent
Andel öppet arbetslösa, procent:
andel, procent
Andel sökande i program med aktivitetsstöd, procent:
andel, procent
Andel långtidsarbetslösa, procent:
andel, procent
Andel fortfarande förvärvsarbetande efter ett år (ny def. från och med 2019):
andel, procent
Andel fortfarande företagare efter ett år (ny definition från och med 2019):
andel, procent
Andel i chefsposition, procent:
andel, procent
Andel med eftergymn. utb. med arbete inom yrkesomr. 2-3 enligt SSYK, procent:
andel, procent
Andel med eftergymn. utb. med arbete på kval.nivå 3-4 enligt SSYK, procent:
andel, procent
Andel förvärvsarbetande (ny definition från och med 2019):
År
Andel företagare av de förvärvsarbetande (ny definition från och med 2019):
År
Andel inskrivna arbetslösa, procent:
År
Andel öppet arbetslösa, procent:
År
Andel sökande i program med aktivitetsstöd, procent:
År
Andel långtidsarbetslösa, procent:
År
Andel fortfarande förvärvsarbetande efter ett år (ny def. från och med 2019):
År
Andel fortfarande företagare efter ett år (ny definition från och med 2019):
År
Andel i chefsposition, procent:
År
Andel med eftergymn. utb. med arbete inom yrkesomr. 2-3 enligt SSYK, procent:
År
Andel med eftergymn. utb. med arbete på kval.nivå 3-4 enligt SSYK, procent:
År
Andel förvärvsarbetande (ny definition från och med 2019):
Stock
Andel företagare av de förvärvsarbetande (ny definition från och med 2019):
Stock
Andel inskrivna arbetslösa, procent:
Stock
Andel öppet arbetslösa, procent:
Stock
Andel sökande i program med aktivitetsstöd, procent:
Stock
Andel långtidsarbetslösa, procent:
Stock
Andel fortfarande förvärvsarbetande efter ett år (ny def. från och med 2019):
Stock
Andel fortfarande företagare efter ett år (ny definition från och med 2019):
Stock
Andel i chefsposition, procent:
Stock
Andel med eftergymn. utb. med arbete inom yrkesomr. 2-3 enligt SSYK, procent:
Stock
Andel med eftergymn. utb. med arbete på kval.nivå 3-4 enligt SSYK, procent:
Stock
Andel förvärvsarbetande (ny definition från och med 2019):
Nej
Andel företagare av de förvärvsarbetande (ny definition från och med 2019):
Nej
Andel inskrivna arbetslösa, procent:
Nej
Andel öppet arbetslösa, procent:
Nej
Andel sökande i program med aktivitetsstöd, procent:
Nej
Andel långtidsarbetslösa, procent:
Nej
Andel fortfarande förvärvsarbetande efter ett år (ny def. från och med 2019):
Nej
Andel fortfarande företagare efter ett år (ny definition från och med 2019):
Nej
Andel i chefsposition, procent:
Nej
Andel med eftergymn. utb. med arbete inom yrkesomr. 2-3 enligt SSYK, procent:
Nej
Andel med eftergymn. utb. med arbete på kval.nivå 3-4 enligt SSYK, procent:
Nej
Andel förvärvsarbetande (ny definition från och med 2019):
Nej
Andel företagare av de förvärvsarbetande (ny definition från och med 2019):
Nej
Andel inskrivna arbetslösa, procent:
Nej
Andel öppet arbetslösa, procent:
Nej
Andel sökande i program med aktivitetsstöd, procent:
Nej
Andel långtidsarbetslösa, procent:
Nej
Andel fortfarande förvärvsarbetande efter ett år (ny def. från och med 2019):
Nej
Andel fortfarande företagare efter ett år (ny definition från och med 2019):
Nej
Andel i chefsposition, procent:
Nej
Andel med eftergymn. utb. med arbete inom yrkesomr. 2-3 enligt SSYK, procent:
Nej
Andel med eftergymn. utb. med arbete på kval.nivå 3-4 enligt SSYK, procent:
Nej
SCB
000001T8
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 11

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan0114 Upplands Väsby , 0115 Vallentuna , 0117 Österåker ,

Valda 0 Totalt 290

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1997 , 1998 , 1999 ,

Valda 1 Totalt 25

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Från och med referensår 2019 används en ny datakälla och metod för att klassificera förvärvsarbetande i RAMS. Bytet av källa och metod innebär tidseriebrott och jämförelser av statistik avseende 2019 och tidigare referensår måste därför göras med stor försiktighet.
Vistelsetid beräknas utifrån antal dagar och nytt år blir det först när 364 dagar övergår till 365 dagar. Det innebär att om en person har varit folkbokförd i Sverige i 729 dagar (1 år och 364 dagar) så hamnar personen i gruppen Vistelsetid 0–1 år. Om personen varit folkbokförd i 730 dagar så hamnar personen i gruppen Vistelsetid 2–3 år. På motsvarande sätt fungerar indelningen av övriga grupper vilket gör att man ska ha en vistelsetid på minst 3 650 dagar för att hamna i gruppen Vistelsetid 10– år.
Utbildningsregistret genomgick till årgång 2000 större kvalitetshöjande förändringar, ny nomenklatur och att antal nya källor, vilka ledde till ett tidsseriebrott. Detta gör att jämförelser med tidigare årgångar måste göras med stor försiktighet. För mer information se: Mer om befolkningens utbildning.
Födelseregion: Gruppen EU/EFTA exkl. Norden respektive Övriga världen förändras över tid. Till exempel grupperas personer födda i Kroatien till EU/EFTA från 2013 och framåt, innan dess grupperades de till Övriga världen. From 2021 redovisas Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland) i gruppen Övriga världen.

tabellinnehåll

Andel förvärvsarbetande (ny definition från och med 2019)

Täljaren består av antal förvärvsarbetande enligt den Registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). Nämnaren består av befolkningen.
Från och med referensår 2019 används en ny datakälla och metod för att klassificera förvärvsarbetande i RAMS. Bytet av källa och metod innebär tidseriebrott och jämförelser av statistik avseende 2019 och tidigare referensår måste därför göras med stor försiktighet.
Ny källa för egenföretagare och justerad skattningsmetod i används i RAMS fr.o.m. årgång 2004 som också medför ett tidsseriebrott. Ålder 20–64 år.
Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

Andel företagare av de förvärvsarbetande (ny definition från och med 2019)

Täljaren består av egenföretagare och företagare i eget AB. Nämnaren består av antalet förvärvsarbetande enligt Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Ålder 20–64 år.
Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

Andel inskrivna arbetslösa, procent

Täljaren består av personer som någon gång under året varit inskriven som arbetslös enligt Arbetsförmedlingens register. Man definieras som inskriven arbetslös om man under året varit registrerad som öppet arbetslös och/eller sökande i program med aktivitetsstöd. Nämnaren består av befolkningen. Ålder 20–64 år.
Källa: Databasen STATIV

Andel öppet arbetslösa, procent

Täljaren består av personer som någon gång under året registrerats som öppet arbetslösa i sökandekategori för öppen arbetslöshet. Från och med uppdatering år 2018 av nya uppgifter från 1997 och framåt justerades även innehållet i Andel öppet arbetslösa. Tidigare ingick endast personer som den senaste sökandeperioden var registrerad som öppet arbetslös. Innan ändringen kunde en person tillhöra endast en sökandekategori under det aktuella året. Nämnaren består av befolkningen. Ålder 20–64 år.
Källa: Databasen STATIV

Andel sökande i program med aktivitetsstöd, procent

Täljaren består av personer som någon gång under året registrerats som sökande i program med aktivitetsstöd. Indikatorn skapas genom gruppering av samma sökandekategorier som Arbetsförmedlingen använder i sin statistik om sökande i program respektive år. Från och med uppdatering år 2018 av nya uppgifter från 1997 och framåt justerades även innehållet i Andel sökande i program med aktivitetsstöd. Tidigare ingick endast personer som den senaste sökandeperioden var registrerad som sökande i program med aktivitetsstöd. Innan ändringen kunde en person tillhöra endast en sökandekategori under det aktuella året. Nämnaren består av befolkningen. Ålder 20–64 år.
Källa: Databasen STATIV

Andel långtidsarbetslösa, procent

Täljaren består av personer under 25 år inskrivna som öppet arbetslösa hos arbetsförmedlingen någon gång under året, sammanhängande minst 100 dagar samt för 25+ år minst 6 månader. Nämnaren består av befolkningen. Ålder 20–64 år.
Källa: Databasen STATIV

Andel fortfarande förvärvsarbetande efter ett år (ny def. från och med 2019)

Täljaren består av de som är förvärvsarbetande enligt den Registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) både år t och år t-1. Nämnaren består av antalet förvärvsarbetande enligt den Registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) år t-1 i respektive region. Ålder 20–64 vid år t . Beräkningen görs endast på personer som är folkbokförda båda åren.
Observera att från och med referensår 2019 används en ny datakälla och metod för att klassificera förvärvsarbetande i RAMS. Bytet av källa och metod innebär tidseriebrott och jämförelser av statistik avseende 2019 och tidigare referensår måste därför göras med stor försiktighet. Detta innebär att en metod att klassificera förvärvsarbetande används 2018 och en annan metod används 2019.
Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

Andel fortfarande företagare efter ett år (ny definition från och med 2019)

Täljaren består av de som är företagare både år t och år t-1. Nämnaren består av antalet företagare år t-1 i respektive region. Ålder 20–64 vid år t . Beräkningen görs endast på personer som är folkbokförda båda åren.

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

Andel i chefsposition, procent

Täljaren består av anställda personer inom yrkesområdet ledningsarbete enligt SSYK. Nämnaren består av personer som är anställda och sysselsatta och har ett klassificerat yrke. Ålder 20–64 år.
Från och med 2014 redovisas yrkesuppgifter efter den reviderade standarden för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012). SSYK 2012 ersätter den tidigare versionen, SSYK96. Detta betyder att jämförelser mellan 2014 och tidigare år inte bör göras. För anställda i åldern 16–64 år 2014 avser de flesta yrkesuppgifter, 74 procent, förhållandena under referensåret eller året efter. 19 procent av uppgifterna är imputerade via en modell som utgår från vilken yrkeskod (enligt SSYK 96) individen hade i registret sedan tidigare. Den tidigare koden som använts får vara maximalt fem år gammal.
Källa: Yrkesregistret, Yrkesregistret med yrkesstatistik. Beskrivning av SSYK: SSYK. Beskrivning av förvärvsarbetande: RAMS

Andel med eftergymn. utb. med arbete inom yrkesomr. 2-3 enligt SSYK, procent

Täljaren består av personer som har eftergymnasial utbildning och som har ett arbete inom yrkesområde 2 (yrken med krav på fördjupad högskolekompetens) och 3 (yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande) enligt SSYK. Nämnaren består av personer som är anställda och har en eftergymnasial utbildning. Ålder 20–64 år.
Från och med 2014 redovisas yrkesuppgifter efter den reviderade standarden för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012). SSYK 2012 ersätter den tidigare versionen, SSYK96. Detta betyder att jämförelser mellan 2014 och tidigare år inte bör göras. För anställda i åldern 16–64 år 2014 avser de flesta yrkesuppgifter, 74 procent, förhållandena under referensåret eller året efter. 19 procent av uppgifterna är imputerade via en modell som utgår från vilken yrkeskod (enligt SSYK 96) individen hade i registret sedan tidigare. Den tidigare koden som använts får vara maximalt fem år gammal.
Källa: Yrkesregistret, Yrkesregistret med yrkesstatistik. Beskrivning av SSYK: SSYK Beskrivning av utbildning: SU. Beskrivning av förvärvsarbetande: RAMS.

Andel med eftergymn. utb. med arbete på kval.nivå 3-4 enligt SSYK, procent

Täljaren består av personer som har eftergymnasial utbildning och som har ett arbete inom kvalifikationsnivåerna 3 och 4 enligt SSYK2012. Yrkesområden som ingår i kvalifikationsnivåerna 3 och 4 är chefsyrken, yrken med krav på fördjupad högskolekompetens, yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande samt officerare inom yrkesområdet militärt arbete.
Nämnaren består av personer som är anställda och har en eftergymnasial utbildning. Man måste ha ett klassificerat yrke enligt SSYK2012 för att ingå i nämnaren. Ålder 20–64 år.
Källa: Yrkesregistret, Yrkesregistret med yrkesstatistik. Beskrivning av SSYK: SSYK Beskrivning av utbildning: SU. Beskrivning av förvärvsarbetande: RAMS.