To the Top
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Choose variable

Balance sheet for municipal groups by region and items in the balance sheet. Year 1998 - 2022

Logotype for official statistics

Choose variables

Read more about the survey
Linda Larserö, Statistics Sweden
+46 010-479 63 31
Yes
2023-08-31
SEK per capita, current prices:
SEK per capita
SEK thousands, current prices:
SEK thousands
SEK per capita, current prices:
31 December each year
SEK thousands, current prices:
31 December each year
SEK per capita, current prices:
Stock
SEK thousands, current prices:
Stock
SEK per capita, current prices:
Current Prices
SEK thousands, current prices:
Current Prices
SEK per capita, current prices:
No
SEK thousands, current prices:
No
SEK per capita, current prices:
No
SEK thousands, current prices:
No
Statistics Sweden
OE0107N6
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Mandatory

Selected 1 of total 2

Optional variable
Mandatory
Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1998 , 1999 , 2000 ,

Selected 1 of total 25

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 150 000)

Presentation on screen is limited to 1 000 rows and 30 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 150 000

Obs:

Data concerning last year (year t-1) are preliminary until the publication in August/September. After that the data concerning last year (year t-1), and also data concerning earlier year, will be considered as final. For more information about the planning publication, see the publication agenda. Region Gotland har till skillnad från övriga kommuner och landsting tre uppdrag, de ansvarar för kommunala uppgifter, landstingsuppgifter och har dessutom ett regionalt utvecklingsansvar. Detta innebär att det är mycket svårt att jämföra data avseende resultat- och balansräkning för Region Gotland med övriga kommuner och landsting i Sverige. SCB har, i ett försök till jämförbarhet, uppskattat att 65 procent av den totala verksamheten avser kommunal verksamhet medan 35 procent avser landstingsverksamhet. Avseende koncernen redovisas samtliga bolag som kommunägda. SCB vill dock poängtera att fördelningen är en uppskattning och att jämförelser med andra kommuner och landsting bör göras med försiktighet.
Uppgifterna kan avvika från kommunernas årsredovisning.