To the Top
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Choose variable

Medborgarundersökning bo och leva efter region, kön, nöjd-region-index (NRI), tabellinnehåll och år

Choose variables

Read more about the survey
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Sofia Holsendahl, SCB
+46 010-479 61 13
No
2020-12-21
Betygsindex/Medelbetyg:
index
Felmarginaler:
procent
Låga betyg(1-4):
betyg
Mellan betyg(5-7):
betyg
Höga betyg(8-10):
betyg
Andel svar:
andel
Antal svar:
antal
Betygsindex/Medelbetyg:
År
Felmarginaler:
År
Låga betyg(1-4):
År
Mellan betyg(5-7):
År
Höga betyg(8-10):
År
Andel svar:
År
Antal svar:
År
Betygsindex/Medelbetyg:
Average
Felmarginaler:
Låga betyg(1-4):
Mellan betyg(5-7):
Höga betyg(8-10):
Andel svar:
Antal svar:
Betygsindex/Medelbetyg:
No
Felmarginaler:
No
Låga betyg(1-4):
No
Mellan betyg(5-7):
No
Höga betyg(8-10):
No
Andel svar:
No
Antal svar:
No
Betygsindex/Medelbetyg:
No
Felmarginaler:
No
Låga betyg(1-4):
No
Mellan betyg(5-7):
No
Höga betyg(8-10):
No
Andel svar:
No
Antal svar:
No
SCB
000000WO
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Mandatory

Selected 1 of total 7

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.0114 Upplands Väsby , 0115 Vallentuna , 0117 Österåker ,

Selected 0 of total 290

Selected 0 of total 3

Optional variable
Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.NRI, HELHETEN , Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på? , Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på en plats att bo och leva på? ,

Selected 0 of total 34

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2010 , 2011 , 2012 ,

Selected 1 of total 11

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 150 000)

Presentation on screen is limited to 1 000 rows and 30 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 150 000

Obs:

Varje år erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Du hittar mer information om undersökningen här: SCB:s medborgarundersökning.

tabellinnehåll

Betygsindex/Medelbetyg

Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index (NKI). Analysmodellen är uppbyggd dels av ett mått på den totala nöjdheten och dels av ett antal frågeområden som återger delar av den undersökta verksamheten eller området. Resultaten redovisas dels efter betygsindex per frågeområde, dels medelbetyg per delfråga.

Felmarginaler

För att avgöra om skillnader i betygsindex är statistiskt säkerställda används följande förfarande: om intervallen (indexvärdet ± felmarginalen) för två indexvärden inte överlappar varandra är skillnaden mellan indexvärdena statistiskt säker¬ställd. Även om intervallen för två betygsindex tangerar varandra anses skillnaden vara statistiskt säkerställd.

Låga betyg(1-4)

Frågorna har besvarats på en 10-gradig skala på vilken 1–4 klassas som låga betyg, 5–7 som mellanbetyg och 8–10 som höga betyg.
Andel i % som visas kan ibland skilja sig med någon procentenhet mot de tabeller som levererats till kommunen. Skillnaden beror på hur tal avrundas när de visas i excel jämfört med i en databas

Mellan betyg(5-7)

Frågorna har besvarats på en 10-gradig skala på vilken 1–4 klassas som låga betyg, 5–7 som mellanbetyg och 8–10 som höga betyg.
Andel i % som visas kan ibland skilja sig med någon procentenhet mot de tabeller som levererats till kommunen. Skillnaden beror på hur tal avrundas när de visas i excel jämfört med i en databas

Höga betyg(8-10)

Frågorna har besvarats på en 10-gradig skala på vilken 1–4 klassas som låga betyg, 5–7 som mellanbetyg och 8–10 som höga betyg.
Andel i % som visas kan ibland skilja sig med någon procentenhet mot de tabeller som levererats till kommunen. Skillnaden beror på hur tal avrundas när de visas i excel jämfört med i en databas

Andel svar

Andel svarande per kommun

Antal svar

Antal svarande per kommun