To the Top
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Choose variable

Studieförbundsstatistik efter region, arrangemangstyp, verksamhetsform, studieförbund, distans/ej distans, tabellinnehåll och år

Choose variables

Read more about the survey
Statistik över studieförbundens verksamhet STUV, SCB
- -
Carolina Thulin, Folkbildningsrådet
+46 08-412 48 17
Åza Törnkvist, SCB
+46 010-479 68 70
No
2024-03-19
Arrangemang:
antal
Studietimmar:
antal
Studietimmar, funktionshindrade:
antal
Studietimmar, utrikesfödda med brister i svenska:
antal
Deltagartimmar:
antal
Deltagare:
antal
Deltagare, kvinnor:
antal
Deltagare, män:
antal
Deltagare, funktionshindrade:
antal
Deltagare, utrikesfödda med brister i svenska:
antal
Arrangemang:
År
Studietimmar:
År
Studietimmar, funktionshindrade:
År
Studietimmar, utrikesfödda med brister i svenska:
År
Deltagartimmar:
År
Deltagare:
År
Deltagare, kvinnor:
År
Deltagare, män:
År
Deltagare, funktionshindrade:
År
Deltagare, utrikesfödda med brister i svenska:
År
Arrangemang:
Stock
Studietimmar:
Stock
Studietimmar, funktionshindrade:
Stock
Studietimmar, utrikesfödda med brister i svenska:
Stock
Deltagartimmar:
Stock
Deltagare:
Stock
Deltagare, kvinnor:
Stock
Deltagare, män:
Stock
Deltagare, funktionshindrade:
Stock
Deltagare, utrikesfödda med brister i svenska:
Stock
Arrangemang:
No
Studietimmar:
No
Studietimmar, funktionshindrade:
No
Studietimmar, utrikesfödda med brister i svenska:
No
Deltagartimmar:
No
Deltagare:
No
Deltagare, kvinnor:
No
Deltagare, män:
No
Deltagare, funktionshindrade:
No
Deltagare, utrikesfödda med brister i svenska:
No
Arrangemang:
No
Studietimmar:
No
Studietimmar, funktionshindrade:
No
Studietimmar, utrikesfödda med brister i svenska:
No
Deltagartimmar:
No
Deltagare:
No
Deltagare, kvinnor:
No
Deltagare, män:
No
Deltagare, funktionshindrade:
No
Deltagare, utrikesfödda med brister i svenska:
No
SCB
000006TQ
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Mandatory

Selected 1 of total 10

Optional variable
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , Folkbildning , Asylsökande/förläggningsboende ,

Selected 0 of total 13

Optional variable
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , Studiecirkel , Kulturprogram ,

Selected 0 of total 8

Optional variable
Mandatory

Selected 0 of total 3

Optional variable
Mandatory

Selected 1 of total 5

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 150 000)

Presentation on screen is limited to 1 000 rows and 30 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 150 000

Obs:

Medborgarskolan fick ny organisation den 1 juli 2023.

De distrikt som påverkas är:
Nord – distriktet utökades fr.o.m. 2023-07-01 med avdelningarna Hälsingland, Jämtland-Härjedalen, Sundsvall, Ådalen och Örnsköldsvik.


Värmland-Örebro län – distriktet bytte namn till Mitt och utökades med avdelningarna Dalarna Syd, Falun-Borlänge, Gästrikland och Mälardalen.


Mitt – distriktet upphörde 2023-07-01 och avdelningarna flyttades till Nord och Mitt. Verksamhet som påbörjats innan 1 juli 2023 slutrapporteras på distrikt Gamla Mitt och med tillägget ”gamla” i avdelningsnamnen.


Mälardalen – distriktet upphörde 2023-07-01 och avdelningarna slogs ihop till avdelning Mälardalen som flyttades till Mitt. Verksamhet som påbörjats innan 1 juli 2023 slutrapporteras på distrikt Mälardalen.

Beräkning av timmar för kulturprogram:

Studietimmar beräknas med en schablon på 9 studietimmar per arrangemang och deltagartimmar beräknas med en schablon på 66,3 deltagartimmar per arrangemang.
Korrigering 2024-03-19:
Data för 2019–2023 har korrigerats för studie- och deltagartimmar i kulturprogram.