Folkmängd efter år och region
01 Stockholms län 25 Norrbottens län
2017 2 308 143 251 295
2018 2 344 124 250 497
2019 2 377 081 250 093