Arbetskraftsinsats (ENS2010) efter näringsgren SNI 2007. År 1980 - 2017
Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips

For variables marked Select at least one value you need to select at least one value

tabellinnehåll Select at least one value

Total 4 Selected

näringsgren SNI 2007 Select at least one value

Total 78 Selected

Search

år Select at least one value

Total 38 Selected

Search


Number of selected data cells are:(maximum number allowed is 50,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 30 columns


Number of selected cells exceeds the maximum allowed 50,000
Footnotes

Footnotes

I enlighet med EU:s krav på att medlemsländernas räkenskaper bl. a. skall vara jämförbara, ändras sammansättningen av bransch ”E36-E37 vattenförsörjning och avloppsrening” och ”E38-39 avfallshantering, återvinning, sanering” till ”E36 vattenförsörjning” och ”E37_39 avlopp, avfallshantering, återvinning och sanering” Ändringen är gjord i samband med publiceringen den 13 september 2019.
Kyrkokommunala myndigheter omklassificerades år 2000 från den kommunala sektorn till sektorn hushållens icke-vinstdrivande organisationer (HIO). Före år 2000 inkluderas kyrkokommunala myndigheter i primärkommunala myndigheter och kommunalförbund.
Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI 2007) motsvarar Kind of economic activity (NACE Rev. 2) upp till 4-siffernivå. I vissa enstaka fall kan redovisade utvecklingstal skilja sig åt marginellt mellan olika nationalräkenskapstabeller på år och kvartal på grund av avrundning i beräkningen av dem.

Contact and information

Information

Official statistics
Yes
Latest update
29/11/2019
Contact
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
nrinfo@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Unit
Medelantal sysselsatta, personer i 1000-tal:
personer i 1000-tal
Medelantal sysselsatta, volymförändring, procent:
procent
Arbetade timmar, faktiska timmar i 1 000 000-tal:
timmar
Arbetade timmar, faktiska timmar, volymförändring, procent:
procent
Reference time
Medelantal sysselsatta, personer i 1000-tal:
Under kalenderåret
Medelantal sysselsatta, volymförändring, procent:
Under kalenderåret
Arbetade timmar, faktiska timmar i 1 000 000-tal:
Under kalenderåret
Arbetade timmar, faktiska timmar, volymförändring, procent:
Under kalenderåret
Data type
Medelantal sysselsatta, personer i 1000-tal:
Average
Medelantal sysselsatta, volymförändring, procent:
Flow
Arbetade timmar, faktiska timmar i 1 000 000-tal:
Flow
Arbetade timmar, faktiska timmar, volymförändring, procent:
Flow
Day adjusted
Medelantal sysselsatta, personer i 1000-tal:
No
Medelantal sysselsatta, volymförändring, procent:
No
Arbetade timmar, faktiska timmar i 1 000 000-tal:
No
Arbetade timmar, faktiska timmar, volymförändring, procent:
No
Seasonally adjusted
Medelantal sysselsatta, personer i 1000-tal:
No
Medelantal sysselsatta, volymförändring, procent:
No
Arbetade timmar, faktiska timmar i 1 000 000-tal:
No
Arbetade timmar, faktiska timmar, volymförändring, procent:
No
Creation date
07/12/2019
Responsible authority
SCB
Matrix
0000024L