Medianålder för studerande och studerande som slutför vissa andra utbildningar (utbildningar med endast tillsyn) efter kön och utbildningens inriktning, längd, studieform och studietakt samt region där utbildningen bedrivs. År 2015 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

utbildningens inriktning

Totalt 11 Valda

Sök

utbildningens längd

Totalt 5 Valda

Sök

utbildningens studieform

Totalt 3 Valda

Sök

utbildningens studietakt

Totalt 3 Valda

Sök

region, där utbildningen bedrivs

år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

För att förhindra röjande av information har stokastisk avrundning applicerats på tabellerna. Cellvärdena 1 och 2 har avrundats till antingen 0 eller 3 med förutbestämda sannolikheter. Därför summerar redovisningsgrupperna ibland inte till totalen.
En person räknas för varje utbildningsomgång och kan därför ingå i statistiken två eller fler gånger för samma år. Antal antagna som påbörjat studier, studerande och studerande som slutfört utbildning är därmed inte lika med antal personer.
Utbildningens inriktning avser utbildningsinriktning med 4 positioner enligt klassifikationen SUN 2000.
Medianålder beräknas endast om det finns minst tre personer i varje cell.
tabellinnehåll
Medianålder för antagna som påbörjat studier
Antagna som påbörjat studier avser alla som är studerande eller har varit studerande på en utbildningsomgång, inklusive de som har tillkommit under utbildningens gång och de som hoppat av utbildningen.
Medianålder för studerande
Studerande avser alla aktivt studerande på utbildningsomgångar som pågått minst en dag under avsedd period. Den studerande ska heller inte ha avbrutit studierna innan avsedd period eller haft studieuppehåll hela den avsedda perioden.
Medianålder för studerande som slutfört utbildning
Studerande som slutfört utbildning avser studerande som nått kursernas mål i utbildningens alla delar. Studerande som avbrutit studierna innan utbildningsomgångens slut räknas inte som slutförda.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-19
Kontakt
Gilbert Fontana, SCB
+46 010 479 60 71
gilbert.fontana@scb.se

Enhet
Medianålder för antagna som påbörjat studier:
median
Medianålder för studerande:
median
Medianålder för studerande som slutfört utbildning:
median
Referenstid
Medianålder för antagna som påbörjat studier:
År
Medianålder för studerande:
År
Medianålder för studerande som slutfört utbildning:
År
Datatyp
Medianålder för antagna som påbörjat studier:
Stock
Medianålder för studerande:
Stock
Medianålder för studerande som slutfört utbildning:
Stock
Kalenderkorrigerad
Medianålder för antagna som påbörjat studier:
Nej
Medianålder för studerande:
Nej
Medianålder för studerande som slutfört utbildning:
Nej
Säsongsrensad
Medianålder för antagna som påbörjat studier:
Nej
Medianålder för studerande:
Nej
Medianålder för studerande som slutfört utbildning:
Nej
Skapad datum
2020-02-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000040X