Statistikdatabasen
Studerande och studerande som slutfört vissa andra utbildningar (utbildningar med endast tillsyn) efter kön och utbildningens längd, studieform och studietakt samt den studerandes nationella bakgrund. År 2015 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

utbildningens längd

Totalt 5 Valda

Sök

utbildningens studieform

Totalt 3 Valda

Sök

utbildningens studietakt

Totalt 3 Valda

Sök

nationell bakgrund Markera minst ett värde

år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

För att förhindra röjande av information har stokastisk avrundning applicerats på tabellerna. Cellvärdena 1 och 2 har avrundats till antingen 0 eller 3 med förutbestämda sannolikheter. Därför summerar redovisningsgrupperna ibland inte till totalen.
En person räknas för varje utbildningsomgång och kan därför ingå i statistiken två eller fler gånger för samma år. Antal antagna som påbörjat studier, studerande och studerande som slutfört utbildning är därmed inte lika med antal personer.
Svensk bakgrund avser personer som är födda i Sverige med minst en förälder också född i Sverige.
Utländsk bakgrund avser personer som är födda i Sverige, men vars föräldrar båda är födda utomlands samt personer som är födda utomlands.
Uppgifterna för referensåren 2015-2019 är uppdaterade 2020-05-25.
tabellinnehåll
Antal antagna som påbörjat studier
Antagna som påbörjat studier avser alla som är studerande eller har varit studerande på en utbildningsomgång, inklusive de som har tillkommit under utbildningens gång och de som hoppat av utbildningen.
Antal studerande
Studerande avser alla aktivt studerande på utbildningsomgångar som pågått minst en dag under avsedd period. Den studerande ska heller inte ha avbrutit studierna innan avsedd period eller haft studieuppehåll hela den avsedda perioden.
Antal studerande som slutfört utbildning
Studerande som slutfört utbildning avser studerande som nått kursernas mål i utbildningens alla delar. Studerande som avbrutit studierna innan utbildningsomgångens slut räknas inte som slutförda.
Slutförandegrad
Slutförandegrad används här för att benämna andelen studerande som slutfört sin utbildning. Avser andel studerande som slutfört utbildningen i procent av alla som bedrivit studier på de utbildningsomgångar som avslutats under ett år.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-05-25
Kontakt
Gilbert Fontana, SCB
+46 010 479 60 71
gilbert.fontana@scb.se

Enhet
Antal antagna som påbörjat studier:
antal
Antal studerande:
antal
Antal studerande som slutfört utbildning:
antal
Slutförandegrad:
procent
Referenstid
Antal antagna som påbörjat studier:
År
Antal studerande:
År
Antal studerande som slutfört utbildning:
År
Slutförandegrad:
År
Datatyp
Antal antagna som påbörjat studier:
Stock
Antal studerande:
Stock
Antal studerande som slutfört utbildning:
Stock
Slutförandegrad:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal antagna som påbörjat studier:
Nej
Antal studerande:
Nej
Antal studerande som slutfört utbildning:
Nej
Slutförandegrad:
Nej
Säsongsrensad
Antal antagna som påbörjat studier:
Nej
Antal studerande:
Nej
Antal studerande som slutfört utbildning:
Nej
Slutförandegrad:
Nej
Skapad datum
2020-10-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000040L