Medianålder för sökande till yrkeshögskolan efter kön, studietakt, studieform och utbildningens längd. År 2014 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

utbildningens studietakt

Totalt 3 Valda

Sök

utbildningens studieform

Totalt 3 Valda

Sök

utbildningens längd

Totalt 7 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Statistiken avser de utbildningsomgångar som startade respektive år. Till exempel så avser sökande 2015 samtliga som sökte till utbildningsomgångar som startade 2015.
För att räknas som sökande ska följande uppfyllas:

• Den sökande har lämnat in en ansökan där det minst finns uppgift om den sökandes namn och personnummer (eller namn och födelsedatum).
• Den sökande har lämnat in sin ansökan inom ansökningstiden (inom ordinarie eller förlängd ansökningsperiod).
Statistiken över antal sökande och antal behöriga sökande är nettoräknad. Det betyder att när antal sökande redovisas grupperat efter olika utbildningsdata som exempelvis utbildningsområde eller län räknas antalet unika sökande per redovisningsgrupp. Personer som sökt flera utbildningar inom olika redovisningsgrupper räknas en gång för varje grupp.

Antal antagna vid start avser personer som varit studerande tre veckor efter utbildningens start. Antal antagna vid start är inte nettoräknad. Det innebär att en person som studerar vid två utbildningar också räknas två gånger, vilket emellertid är ovanligt.
För att förhindra röjande av information har stokastisk avrundning applicerats på tabellerna. Cellvärdena 1 och 2 har avrundats till antingen 0 eller 3 med förutbestämda sannolikheter. Därför summerar redovisningsgrupperna ibland inte till totalen.
Medianålder beräknas endast om det finns minst tre personer i varje cell.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-05-15
Kontakt
Paula Kossack, SCB
+46 010-479 60 05
paula.kossack@scb.se

Enhet
Medianålder sökande:
median
Medianålder behöriga sökande:
median
Medianålder antagna vid start:
median
Referenstid
Medianålder sökande:
År
Medianålder behöriga sökande:
År
Medianålder antagna vid start:
År
Datatyp
Medianålder sökande:
Stock
Medianålder behöriga sökande:
Stock
Medianålder antagna vid start:
Stock
Kalenderkorrigerad
Medianålder sökande:
Nej
Medianålder behöriga sökande:
Nej
Medianålder antagna vid start:
Nej
Säsongsrensad
Medianålder sökande:
Nej
Medianålder behöriga sökande:
Nej
Medianålder antagna vid start:
Nej
Skapad datum
2019-11-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002YR