Statistikdatabasen
Medianålder för sökande till yrkeshögskolan efter kön, utbildningsinriktning och nationell bakgrund År 2014 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

utbildningens inriktning

nationell bakgrund

år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Statistiken avser de utbildningsomgångar som startade respektive år. Till exempel så avser sökande 2015 samtliga som sökte till utbildningsomgångar som startade 2015.
För att räknas som sökande ska följande uppfyllas:

• Den sökande har lämnat in en ansökan där det minst finns uppgift om den sökandes namn och personnummer (eller namn och födelsedatum).
• Den sökande har lämnat in sin ansökan inom ansökningstiden (inom ordinarie eller förlängd ansökningsperiod).
Statistiken över antal sökande, antal behöriga sökande och antal antagna vid start är nettoräknad. Det betyder att när antal sökande redovisas grupperat efter olika utbildningsdata som exempelvis utbildningsområde eller län räknas antalet unika sökande per redovisningsgrupp. Personer som sökt flera utbildningar inom olika redovisningsgrupper räknas en gång för varje grupp.
Antal antagna vid start avser personer som varit studerande tre veckor efter utbildningens start.
Utbildningsområde MYH avser den indelning av utbildningar i utbildningsområden som Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) använder. Utbildningsområdena bygger på standarden SUN 2000.
Svensk bakgrund: Personer som är födda i Sverige med minst en förälder också född i Sverige
Utländsk bakgrund: Personer som är födda i Sverige, men vars föräldrar båda är födda utomlands samt personer som är födda utomlands.
För att förhindra röjande av information har stokastisk avrundning applicerats på tabellerna. Cellvärdena 1 och 2 har avrundats till antingen 0 eller 3 med förutbestämda sannolikheter. Därför summerar redovisningsgrupperna ibland inte till totalen.
Medianålder beräknas endast om det finns minst tre personer i varje cell.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-03-27
Kontakt
Paula Kossack, SCB
+46 010-479 60 05
paula.kossack@scb.se

Enhet
Medianålder för sökande:
median
Medianålder för behöriga sökande:
median
Medianålder för antagna vid start:
median
Referenstid
Medianålder för sökande:
År
Medianålder för behöriga sökande:
År
Medianålder för antagna vid start:
År
Datatyp
Medianålder för sökande:
Stock
Medianålder för behöriga sökande:
Stock
Medianålder för antagna vid start:
Stock
Kalenderkorrigerad
Medianålder för sökande:
Nej
Medianålder för behöriga sökande:
Nej
Medianålder för antagna vid start:
Nej
Säsongsrensad
Medianålder för sökande:
Nej
Medianålder för behöriga sökande:
Nej
Medianålder för antagna vid start:
Nej
Skapad datum
2020-10-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002YL