Sökande till yrkeshögskolan efter kön, utbildningsinriktning, utbildningsnivå och gymnasiebakgrund. År 2014 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

utbildningens inriktning

den studerandes tidigare utbildningsnivå

Totalt 7 Valda

Sök

den studerandes gymnasiebakgrund

Totalt 5 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Statistiken avser de utbildningsomgångar som startade respektive år. Till exempel så avser sökande 2015 samtliga som sökte till utbildningsomgångar som startade 2015.
För att räknas som sökande ska följande uppfyllas:

• Den sökande har lämnat in en ansökan där det minst finns uppgift om den sökandes namn och personnummer (eller namn och födelsedatum).
• Den sökande har lämnat in sin ansökan inom ansökningstiden (inom ordinarie eller förlängd ansökningsperiod).
Statistiken över antal sökande och antal behöriga sökande är nettoräknad. Det betyder att när antal sökande redovisas grupperat efter olika utbildningsdata som exempelvis utbildningsområde eller län räknas antalet unika sökande per redovisningsgrupp. Personer som sökt flera utbildningar inom olika redovisningsgrupper räknas en gång för varje grupp.

Antal antagna vid start avser personer som varit studerande tre veckor efter utbildningens start. Antal antagna vid start är inte nettoräknad. Det innebär att en person som studerar vid två utbildningar också räknas två gånger, vilket emellertid är ovanligt.
Utbildningsområde MYH avser den indelning av utbildningar i utbildningsområden som Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) använder. Utbildningsområdena bygger på standarden SUN 2000.
Den studerandes tidigare utbildningsnivå avser den sökandes högsta utbildning till och med vårterminen det år som avses. För sökande 2014 avses deras högsta utbildning till och med vårterminen 2014.
Den sökandes gymnasiebakgrund avser vilken inriktning den sökandes gymnasieutbildning hade.
Uppgift om sökande 2018 och deras tidigare utbildning publiceras den 15 maj 2019.
För att förhindra röjande av information har stokastisk avrundning applicerats på tabellerna. Cellvärdena 1 och 2 har avrundats till antingen 0 eller 3 med förutbestämda sannolikheter. Därför summerar redovisningsgrupperna ibland inte till totalen.
tabellinnehåll: Antal sökande , år: 2014
Antal sökande år 2014 är inte jämförbart med senare års statistik och redovisas därför inte.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-05-15
Kontakt
Paula Kossack, SCB
+46 010-479 60 05
paula.kossack@scb.se

Enhet
Antal sökande:
antal
Antal behöriga sökande:
antal
Antal antagna vid start:
antal
Referenstid
Antal sökande:
År
Antal behöriga sökande:
År
Antal antagna vid start:
År
Datatyp
Antal sökande:
Stock
Antal behöriga sökande:
Stock
Antal antagna vid start:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal sökande:
Nej
Antal behöriga sökande:
Nej
Antal antagna vid start:
Nej
Säsongsrensad
Antal sökande:
Nej
Antal behöriga sökande:
Nej
Antal antagna vid start:
Nej
Skapad datum
2019-11-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001YJ