Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

region, där utbildningen bedrivs

Totalt 22 Valda

Sök

utbildningens studieform

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Statistiken avser de utbildningsomgångar som startade respektive år. Till exempel så avser sökande 2015 samtliga som sökte till utbildningsomgångar som startade 2015.
För att räknas som sökande ska följande uppfyllas:

• Den sökande har lämnat in en ansökan där det minst finns uppgift om den sökandes namn och personnummer (eller namn och födelsedatum).
• Den sökande har lämnat in sin ansökan inom ansökningstiden (inom ordinarie eller förlängd ansökningsperiod).
Statistiken över antal sökande och antal behöriga sökande är nettoräknad. Det betyder att när antal sökande redovisas grupperat efter olika utbildningsdata som exempelvis utbildningsområde eller län räknas antalet unika sökande per redovisningsgrupp. Personer som sökt flera utbildningar inom olika redovisningsgrupper räknas en gång för varje grupp.

Antal antagna vid start avser personer som varit studerande tre veckor efter utbildningens start. Antal antagna vid start är inte nettoräknad. Det innebär att en person som studerar vid två utbildningar också räknas två gånger, vilket emellertid är ovanligt.
Antal ansökningar avser samtliga ansökningar som kommit in till utbildningsanordnare. Varje ansökan räknas en gång.

Antal platser avser antalet beviljade platser på de utbildningsomgångar som avses i det aktuella uttaget.
För att förhindra röjande av information har stokastisk avrundning applicerats på tabellerna. Cellvärdena 1 och 2 har avrundats till antingen 0 eller 3 med förutbestämda sannolikheter. Därför summerar redovisningsgrupperna ibland inte till totalen.
Observera att år 2018 saknas uppgifter för tre utbildningsomgångar i Dalarnas län. Bortfallet omfattar 19 procent av samtliga platser i länet. Använd statistiken därför med försiktighet.
tabellinnehåll: Antal sökande , år: 2014
Antal sökande år 2014 är inte jämförbart med senare års statistik och redovisas därför inte.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-05-15
Kontakt
Paula Kossack, SCB
+46 010-479 60 05
paula.kossack@scb.se

Enhet
Antal ansökningar:
antal
Antal sökande:
antal
Antal behöriga sökande:
antal
Antal platser:
antal
Antal sökande per plats:
antal
Antal behöriga sökande per plats:
antal
Antal antagna vid start:
antal
Referenstid
Antal ansökningar:
År
Antal sökande:
År
Antal behöriga sökande:
År
Antal platser:
År
Antal sökande per plats:
År
Antal behöriga sökande per plats:
År
Antal antagna vid start:
År
Datatyp
Antal ansökningar:
Stock
Antal sökande:
Stock
Antal behöriga sökande:
Stock
Antal platser:
Stock
Antal sökande per plats:
Stock
Antal behöriga sökande per plats:
Stock
Antal antagna vid start:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal ansökningar:
Nej
Antal sökande:
Nej
Antal behöriga sökande:
Nej
Antal platser:
Nej
Antal sökande per plats:
Nej
Antal behöriga sökande per plats:
Nej
Antal antagna vid start:
Nej
Säsongsrensad
Antal ansökningar:
Nej
Antal sökande:
Nej
Antal behöriga sökande:
Nej
Antal platser:
Nej
Antal sökande per plats:
Nej
Antal behöriga sökande per plats:
Nej
Antal antagna vid start:
Nej
Skapad datum
2019-11-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003GF