Antal deltagare i svenska från dag ett efter kön, region, ålder. År 2017 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

region, där utbildningen bedrivs Markera minst ett värde

ålder

Totalt 7 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen innehåller uppgifter om deltagare som läser Svenska från dag ett, lång och kort kurs (kurstyp 26 och 27).

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-02-20
Kontakt
Gabriel Kasto, SCB
+46 010-479 56 02
gabriel.kasto@scb.se

Enhet
Antal deltagare i svenska från dag ett:
antal
Referenstid
Antal deltagare i svenska från dag ett:
År
Datatyp
Antal deltagare i svenska från dag ett:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal deltagare i svenska från dag ett:
Nej
Säsongsrensad
Antal deltagare i svenska från dag ett:
Nej
Skapad datum
2020-08-15
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000007D