Statistikdatabasen
Antal unika deltagare på studiemotiverande folkhögskolekurser efter kön, deltagarens utbildningsnivå, nationell bakgrund, region och ålder. År 2017 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

deltagarens utbildningsnivå

Totalt 6 Valda

Sök

nationell bakgrund

region, där utbildningen bedrivs Markera minst ett värde

ålder

Totalt 7 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
SMF, 24 år och yngre
Studiemotiverande folkhögskolekurs (kurstyp 15), deltagare från 16 till 24 år
SMF, 25 år och äldre
Studiemotiverande folkhögskolekurs (kurstyp 16), deltagare som är 25 år och äldre
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-03-30
Kontakt
Gabriel Kasto, SCB
+46 010-479 56 02
gabriel.kasto@scb.se

Enhet
Totalt antal unika deltagare:
antal
SMF, 24 år och yngre:
antal
SMF, 25 år och äldre:
antal
Referenstid
Totalt antal unika deltagare:
År
SMF, 24 år och yngre:
År
SMF, 25 år och äldre:
År
Datatyp
Totalt antal unika deltagare:
Flöde
SMF, 24 år och yngre:
Flöde
SMF, 25 år och äldre:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Totalt antal unika deltagare:
Nej
SMF, 24 år och yngre:
Nej
SMF, 25 år och äldre:
Nej
Säsongsrensad
Totalt antal unika deltagare:
Nej
SMF, 24 år och yngre:
Nej
SMF, 25 år och äldre:
Nej
Skapad datum
2020-10-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
00000079