Antal deltagare i folkhögskolekurser efter kön, kurstyp, studienivå vid folkhögskolan, deltagarens och föräldrarnas utbildningsnivå, region och ålder . År 2017 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kurstyp Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

studienivå Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

deltagarens utbildningsnivå

Totalt 6 Valda

Sök

föräldrarnas utbildningsnivå

Totalt 6 Valda

Sök

region, där utbildningen bedrivs Markera minst ett värde

åldersgrupp Markera minst ett värde

år Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Deltagarens och föräldrarnas utbildningsnivå är hämtat från Svensk utbildningsnomenklatur (SUN) 2000.
Förälderns utbildningsnivå visar den förälder som har högsta utbildningsnivå.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-03-30
Kontakt
Gabriel Kasto, SCB
+46 010-479 56 02
gabriel.kasto@scb.se

Enhet
Antal deltagare i folkhögskolekurser:
antal
Referenstid
Antal deltagare i folkhögskolekurser:
År
Datatyp
Antal deltagare i folkhögskolekurser:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal deltagare i folkhögskolekurser:
Nej
Säsongsrensad
Antal deltagare i folkhögskolekurser:
Nej
Skapad datum
2020-08-15
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000004F2