Statistikdatabasen
Antal deltagare i folkhögskolekurser efter kön, kurstyp, nationell bakgrund, region och ålder. År 2017 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kurstyp Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

nationell bakgrund

region, där utbildningen bedrivs Markera minst ett värde

åldersgrupp Markera minst ett värde

år Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-03-30
Kontakt
Gabriel Kasto, SCB
+46 010-479 56 02
gabriel.kasto@scb.se

Enhet
Antal deltagare i folkhögskolekurser:
antal
Referenstid
Antal deltagare i folkhögskolekurser:
År
Datatyp
Antal deltagare i folkhögskolekurser:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal deltagare i folkhögskolekurser:
Nej
Säsongsrensad
Antal deltagare i folkhögskolekurser:
Nej
Skapad datum
2020-10-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000005S