Deltagare i folkhögskolekurser efter kön, kurstyp, studieomfattning, kursinriktning, region och ålder. År 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kurstyp Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök

kursens studieomfattning

Totalt 5 Valda

Sök

kursinriktning

Totalt 12 Valda

Sök

region, där utbildningen bedrivs

åldersgrupp

Totalt 10 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

SMF, under 25 år = Studiemotiverande folkhögskolekurs, deltagare under 25 år
SMF, över 25 år = Studiemotiverande folkhögskolekurs, deltagare som är 25 år och äldre

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-02-05
Kontakt
Gabriel Kasto, SCB
+46 010-479 56 02
gabriel.kasto@scb.se

Enhet
Antal deltagare:
antal
Referenstid
Antal deltagare:
År
Datatyp
Antal deltagare:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal deltagare:
Nej
Säsongsrensad
Antal deltagare:
Nej
Skapad datum
2020-02-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000UU