Deltagare i långa folkhögskolekurser efter län, kön och kurstyp . År 2015 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

kön

Totalt 3 Valda

Sök

kurstyp Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Med (..) avses att uppgiften ej kan förekomma.
Värdet noll (0) avser att inget finns att redovisa eller att uppgift är alltför osäker för att anges.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-10-04
Kontakt
Malin Forsberg, SCB
+46 010-479 69 61
malin.forsberg@scb.se

Mikael Winkler, SCB
+46 010-479 63 34
mikael.winkler@scb.se

Enhet
Antal deltagare:
antal
Referenstid
Antal deltagare:
År
Datatyp
Antal deltagare:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal deltagare:
Nej
Säsongsrensad
Antal deltagare:
Nej
Skapad datum
2020-02-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000016T