Institutioner och barn inom barnomsorg efter skolform och kön. År 1937 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

skolform Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 73 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Uppgifter 1937–1949 hämtas från SOU 1938:20, 1951:15.
1950–1989 hämtas från Statistiska centralbyrån årliga Statistiska meddelanden.
1990–1993 hämtas från Socialstyrelsens publikationer och statistisk årsbok.
Uppgifter 1994–2017 hämtas från Skolverkets webbplats.

I daghem och förskola ingår även spädbarnsdaghem och barnkrubbor.
I Deltidsgruppsverksamhet och förskoleklass ingår även barnträdgård, lekskolor och småbarnsskolor.
I fritidsverksamhet ingår arbetsstugor och eftermiddagshem, dock inte arbetsstugor i Norrbotten och Västerbotten.
I familjedaghem och pedagogisk omsorg ingå även dagmamma och trefamiljssystem.

Fler verksamhetsformer innefattar institutioner som har fler än en verksamhet av daghem, förskola, deltidsgruppverksamhet, förskoleklass eller fritidsverksamhet. Till exempel kan daghem och deltidsgruppverksamhet finnas i samma institution.

Från 1998 övergick deltidsgrupp och daghem till att heta förskola, och förskoleklass infördes. Från 1998 ingår endast förskoleklass i gruppen deltidsgruppverksamhet/förskoleklass.

Barn kan förekomma både i till exempel deltidsgrupp och daghem/fritidshem/familjedaghem vilket innebär att vissa barn dubbelredovisas.

Fram till 1967 redovisas antal platser och från 1968 redovisas antal inskrivna barn.

Mellan 1950–1978 och 1996–2017 redovisas institutioner med flera verksamhetsformer i respektive verksamhet. Det totala antalet verksamheter blir då lägre än summan av de olika verksamheterna. För åren 1978–1995 redovisas kombinerade daghem, lekskolor och fritidshem separat.

Från 1971–1995 redovisas endast kommunala familjedaghem. Endast familjedaghem med dagbarn redovisas.

År 2009 ersattes begreppet familjedaghem med pedagogisk omsorg. Pedagogisk omsorg utgör ett samlingsbegrepp där familjedaghem och flerfamiljslösningar är exempel på några tänkbara varianter.

Mättidpunkt: För förskola, förskoleklass och fritidshem avser för år 1963 förhållandena den 31 december, åren 1963–1970 den 30 juni. 1971–1976 1 april, 1977–1978 1 februari 1979–1997 den 31 december och fr.o.m. 1998 den 15 oktober eller närliggande vardag.

För familjedaghem avser för år 1971–1979 1 oktober, för åren 1980–1997 den 31 december och fr.o.m. 1998 den 15 oktober eller närliggande vardag.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2018-12-20
Kontakt
Marit Jorsäter, SCB
+46 010-479 6243
marit.jorsater@scb.se

Enhet
antal institutioner:
antal
antal barn:
antal
Referenstid
antal institutioner:
Respektive år
antal barn:
Respektive år
Datatyp
antal institutioner:
Stock
antal barn:
Stock
Kalenderkorrigerad
antal institutioner:
Nej
antal barn:
Nej
Säsongsrensad
antal institutioner:
Nej
antal barn:
Nej
Skapad datum
2020-05-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002Y9