Elever i realskolestadiet efter utbildningens längd, skolår, inriktning och kön. År 1960 - 1972
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

utbildningsform Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök

utbildningens längd Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

skolår

Totalt 7 Valda

Sök

inriktning

Totalt 11 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

2-årig realskolas årskurser 1–2 motsvarar här skolår 7–8
3-årig realskolas årskurser 1–3 motsvarar här skolår 7–9
4-årig realskolas årskurser 1–4 motsvarar här skolår 7–10
5-årig realskolas årskurser 1–5 motsvarar här skolår 5–9
utbildningsform
Realskolestadiet inkluderar tillhörande realskolelinjer inom olika skolformer.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2018-12-20
Kontakt
Therese Garp, SCB
+46 010-479 66 21
therese.garp@scb.se

Enhet
Antal elever:
antal
Referenstid
Antal elever:
Respektive år
Datatyp
Antal elever:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal elever:
Nej
Säsongsrensad
Antal elever:
Nej
Skapad datum
2019-09-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002Y6