Elever i flickskolestadiet efter utbildningens längd, skolår, inriktning och kön. År 1960 - 1973
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

utbildningsform Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök

utbildningens längd Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

skolår

Totalt 9 Valda

Sök

inriktning

Totalt 4 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

5-årig flickskolas årskurser 1–5 motsvarar här skolår 7–11
6-årig flickskolas årskurser 1–6 motsvarar här skolår 7–12
7-årig flickskolas årskurser 1–7 motsvarar här skolår 5–11
Studieinriktning redovisas för utbildningens sista två år.
utbildningsform
Flickskolestadiet inkluderar tillhörande flickskolelinjer inom olika skolformer.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2018-12-20
Kontakt
Marit Jorsäter, SCB
+46 010-479 6243
marit.jorsater@scb.se

Enhet
Antal elever i flickskolestadiet:
antal
Referenstid
Antal elever i flickskolestadiet:
Respektive år
Datatyp
Antal elever i flickskolestadiet:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal elever i flickskolestadiet:
Nej
Säsongsrensad
Antal elever i flickskolestadiet:
Nej
Skapad datum
2020-05-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002Y5