Elever i grundläggande utbildning efter skolform, inriktning, skolår och kön. År 1944 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

skolform

Totalt 7 Valda

Sök

inriktning

Totalt 3 Valda

Sök

skolår

Totalt 14 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 75 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Elever höstterminerna 1960–1993 hämtas från Statistiska centralbyråns årliga Statistiska meddelanden.
Elever höstterminerna 1994–2017 hämtas från Skolverkets webbplats. www.skolverket.se
För mer detaljerad källhänvisning se Bilaga 1 till statistikens framställning UF0550.
1949-1959 ingår i folkskolan även försöksskolan. 1960-1961 ingår i grundskolan även försöksskolan.
Fortsättningsskolans elever ingår i totalen fördelat på utbildningsinriktning och kön men de ingår inte i uppdelningen per skolår.
Ersättningsskolan och folkskolans inbyggda realskolelinjer och korrespondensrealskolelinjer ingår inte i statistiken.
Andel elever per år är baserad på antal elever i utbildning dividerat med antal individer enligt RTB i den ålder som är vanligast förekommande för respektive skolår och utbildningsform. Exempelvis antal elever i skolår 1/antal 7-åringar i befolkningen.
skolform
flickskolestadiet
Flickskolestadiet inkluderar tillhörande flickskolelinjer inom kommunala flickskolan, allmänna läroverk och privatläroverk.
folkskola
1944–1959 Folkskola inkluderar försöksskolan och sameskolan.
grundskola/försöksskola
Grundskola/försöksskola inkluderar sameskola.
realskolestadiet
Realskolestadiet inkluderar tillhörande realskolelinjer inom kommunala mellanskolan/realskolan, kommunala praktiska mellanskolan/realskolan, kommunala flickskolan, allmänna läroverk och privatläroverk.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-12-20
Kontakt
Marit Jorsäter, SCB
+46 010-479 6243
marit.jorsater@scb.se

Enhet
antal elever:
antal
andel elever av befolkningen:
andel procent
Referenstid
antal elever:
Respektive år
andel elever av befolkningen:
Respektive år
Datatyp
antal elever:
Stock
andel elever av befolkningen:
Stock
Kalenderkorrigerad
antal elever:
Nej
andel elever av befolkningen:
Nej
Säsongsrensad
antal elever:
Nej
andel elever av befolkningen:
Nej
Skapad datum
2020-05-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002ZQ