Elever i grundläggande utbildning efter skolform, skolår och kön. År 1960 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

skolform Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

skolår

Totalt 13 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 58 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Elever höstterminerna 1960–1993 hämtas från Statistiska centralbyråns årliga Statistiska meddelanden.
Elever höstterminerna 1994–2017 hämtas från Skolverkets webbplats. www.skolverket.se
För mer detaljerad källhänvisning se Bilaga 1 till statistikens framställning UF0550.
skolform
grundskola/försöksskola
Grundskola/Försöksskola inkluderar sameskola.
folkskola
Folkskola inkluderar fortsättningsskola.
flickskolestadiet
Flickskolestadiet inkluderar tillhörande flickskolelinjer inom olika skolformer.
realskolestadiet
Realskolestadiet inkluderar tillhörande realskolelinjer inom olika skolformer.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2018-12-20
Kontakt
Therese Garp, SCB
+46 010-479 66 21
therese.garp@scb.se

Enhet
Antal elever:
antal
Referenstid
Antal elever:
Respektive år
Datatyp
Antal elever:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal elever:
Nej
Säsongsrensad
Antal elever:
Nej
Skapad datum
2019-09-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002Y4