Elever i grundskolan (inkl. försöksskolan) efter skolår, inriktning och kön. År 1960 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

skolår

Totalt 10 Valda

Sök

inriktning skolår 9

Totalt 17 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 59 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Elever höstterminerna 1960–1993 hämtas från Statistiska centralbyråns årliga Statistiska meddelanden.
Elever höstterminerna 1994–2017 hämtas från Skolverkets webbplats. www.skolverket.se.
För mer detaljerad källhänvisning se Bilaga 1 till statistikens framställning UF0550.

Grundskolans årskurser 1–9 motsvaras här av skolår 1–9.
Grundskola/försöksskola inkluderar sameskola.
Hushållsteknisk och huslig inriktning (1960-1961) har slagits ihop och ligger under hushållsteknisk.
Yrkesinriktade linjer ingår i Övriga inriktningar.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-12-20
Kontakt
Marit Jorsäter, SCB
+46 010-479 6243
marit.jorsater@scb.se

Enhet
Antal elever i grundskolan (inkl. försöksskolan):
antal
Referenstid
Antal elever i grundskolan (inkl. försöksskolan):
Respektive år
Datatyp
Antal elever i grundskolan (inkl. försöksskolan):
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal elever i grundskolan (inkl. försöksskolan):
Nej
Säsongsrensad
Antal elever i grundskolan (inkl. försöksskolan):
Nej
Skapad datum
2020-05-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000004B6