Elever i kommunala flickskolor efter utbildningens längd, inriktning, skolår och kön. År 1944 - 1959
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

utbildningens längd

Totalt 5 Valda

Sök

inriktning

Totalt 6 Valda

Sök

skolår

Totalt 9 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Elever under läsåren 1944/45–1959/60 hämtas från Skolöverstyrelsens statistiska kontors arkiv som förvaras på Riksarkivet, Arninge.
För mer detaljerad källhänvisning se Bilaga 1 till statistikens framställning UF0550.

Kommunala flickskolors 5-åriga och 6-åriga flickskolelinjers årskurser 1–6 motsvarar här skolår 7–12.
Kommunala flickskolors 7-åriga flickskolelinjers årskurser 1-7 motsvarar här skolår 7-12.
Kommunala flickskolors 4-åriga och 5-åriga realskolelinjers årskurser 1–5 motsvarar här skolår 7–11.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-12-20
Kontakt
Marit Jorsäter, SCB
+46 010-479 6243
marit.jorsater@scb.se

Enhet
Antal elever i kommunala flickskolor:
antal
Referenstid
Antal elever i kommunala flickskolor:
Respektive år
Datatyp
Antal elever i kommunala flickskolor:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal elever i kommunala flickskolor:
Nej
Säsongsrensad
Antal elever i kommunala flickskolor:
Nej
Skapad datum
2020-05-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000004B5