Elever i praktiska kommunala mellanskolor/realskolor efter inriktning, skolår och kön. År 1944 - 1959
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

inriktning

Totalt 6 Valda

Sök

skolår

Totalt 5 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Elever under läsåren 1944/45–1959/60 hämtas från Skolöverstyrelsens statistiska kontors arkiv som förvaras på Riksarkivet, Arninge.
För mer detaljerad källhänvisning se Bilaga 1 till statistikens framställning UF0550.

Kommunala praktiska mellanskolor/realskolors årskurser 1–4 motsvarar här skolår 7–10.

Nacka anges som 3-årig allmän linje tre år i rad (åk 1 första året, 2 andra året osv.) men sen är den 4-årig. Dessa ingår i siffrorna för 4-årig realskola i redovisningen.

Falun anges som 3-årig handelslinje tre år i rad (åk 1 första året, 2 andra året osv.) men sen är den 4-årig. Dessa ingår i siffrorna för 4-årig realskola i redovisningen.

Falun anges som 3-årig teknisk linje tre år i rad (åk 1 första året, 2 andra året osv.) men sen är den 4-årig. Dessa ingår i siffrorna för 4-årig realskola i redovisningen.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-12-20
Kontakt
Marit Jorsäter, SCB
+46 010-479 6243
marit.jorsater@scb.se

Enhet
Antal elever i praktiska kommunala mellanskolor/realskolor:
antal
Referenstid
Antal elever i praktiska kommunala mellanskolor/realskolor:
Respektive år
Datatyp
Antal elever i praktiska kommunala mellanskolor/realskolor:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal elever i praktiska kommunala mellanskolor/realskolor:
Nej
Säsongsrensad
Antal elever i praktiska kommunala mellanskolor/realskolor:
Nej
Skapad datum
2020-05-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003AR