Elever i kommunala mellanskolor/realskolor efter skolår och kön. År 1944 - 1959
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

skolår

Totalt 5 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Elever under läsåren 1944/45–1959/60 hämtas från Skolöverstyrelsens statistiska kontors arkiv som förvaras på Riksarkivet, Arninge.
För mer detaljerad källhänvisning se Bilaga 1 till statistikens framställning UF0550.

Kommunala mellanskolor/realskolors årskurser 1–4 motsvarar här skolår 7–10.

Inom den kommunala mellanskolan fanns även praktiska inbyggda linjer med inriktning handel respektive teknisk. Den tidsserien är i nuläget bristfällig. Uppgifter finns inte för varje år och antalet elever är även mycket få. Eleverna räknas därför in i de teoretiska realskolelinjerna trots att de inbyggda linjerna egentligen gav en praktisk realskolexamen.

Åren 1955-1959 Inom kommunala realskolor ingår i nuläget siffrorna för 3-årig realskola i den 4-åriga realskolan i redovisningen.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-12-20
Kontakt
Marit Jorsäter, SCB
+46 010-479 6243
marit.jorsater@scb.se

Enhet
Antal elever i kommunala mellanskolor/realskolor:
antal
Referenstid
Antal elever i kommunala mellanskolor/realskolor:
Respektive år
Datatyp
Antal elever i kommunala mellanskolor/realskolor:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal elever i kommunala mellanskolor/realskolor:
Nej
Säsongsrensad
Antal elever i kommunala mellanskolor/realskolor:
Nej
Skapad datum
2020-05-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000037K