Elever i högre folkskola efter utbildningens längd, skolår, inriktning och kön. År 1944 - 1966
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

utbildningens längd Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

skolår

Totalt 5 Valda

Sök

inriktning

Totalt 10 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 23 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Elever under läsåren 1944/45–1959/60 hämtas från Skolöverstyrelsens statistiska kontors arkiv som förvaras på Riksarkivet, Arninge. Elever höstterminerna 1960–1966 hämtas från Statistiska centralbyråns årliga Statistiska meddelanden. För mer detaljerad källhänvisning se Bilaga 1 till statistikens framställning UF0550. Högre folkskolas årskurser 1–4 motsvarar här skolår 7–10.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-12-20
Kontakt
Marit Jorsäter, SCB
+46 010-479 6243
marit.jorsater@scb.se

Enhet
Antal elever i högre folkskola:
antal
Referenstid
Antal elever i högre folkskola:
Respektive år
Datatyp
Antal elever i högre folkskola:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal elever i högre folkskola:
Nej
Säsongsrensad
Antal elever i högre folkskola:
Nej
Skapad datum
2020-02-27
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002Y7